Typer af børnehaver

Vælg en almindelig børnehave, en udflytterbørnehave, en børnehave med en skovbus eller rumlepotte,en idrætsbørnehave eller en småbørnsplads.

Almindelig børnehave 

En børnehave med adresse i København. Mange børnehaver har en vuggestue tilknyttet og enkelte har en småbørnsgruppe for 2-årige børn og nogle har også en fritidsinstitution tilknyttet.

Udflytterbørnehave

En udflytterbørnehave er en børnehave, der ligger i omgivelser med masser af frisk luft. Du afleverer dit barn ved en institution i København. Herfra bliver dit barn kørt frem og tilbage i børnehavens bus til udflytterbørnehaven. Der er også institutioner, som har en udflytterdel tilknyttet. Det vil sige, at mindst én børnegruppe dagligt kører med bus til et udflyttersted. 
Københavns Kommune har mere end 60 udflytterbørnehaver.

Børnehave med skovbus

Børnehaver i Københavns Kommune har mulighed for at få tilknyttet en skovbus, som har plads til 11 børn. I nogle institutioner er det den samme gruppe af børn og voksne, der hver dag kører i skoven og i andre institutioner skiftes børnegrupperne og personalet til at tage i skoven, så de f.eks. er hjemme i institutionen i 14 dage og i skoven i 14 dage. Nogle af skovbusserne kører hver dag til et fast tilholdssted, mens andre skovbusser kører forskellige steder hen, afhængig af årstiden, vind og vejr. Der er 17 skovbusser i Københavns Kommune.

Børnehave med rumlepotte

En rumlepotte er en bus, der tilknyttes en eksisterende børnehave. Rumlepotten er en ombygget bus, hvor der er sæder, borde og sikkerhedsseler mm. til 20 børn og 3-4 voksne. Bussen er indrettet med køkken, toilet og tørreskab til skiftetøj. Sæder og borde er indrettet, så de kan ændres til senge, hvis nogle af børnene skal have en middagslur. 
Typisk skiftes forskellige grupper i børnehaven til at tage på tur med rumlepotten - så hver gruppe børn f.eks. er en uge i skoven og to uger i institutionen. De institutioner, som har tilknyttet en rumlepotte, mødes ind imellem på stranden, i skoven og på legepladsen. Der er i øjeblikket 14 daginstitutioner i Københavns Kommune, som har tilknyttet en rumlepotte.

Idrætsbørnehave 

Nogle børnehaver har en idrætsprofil samt et certifikat på, at de er en idrætsinstitution. Det betyder, at personalet er uddannet specifikt i idræt og bevægelse. Vi har i øjeblikket 10 idrætsbørnehaver i Københavns kommune.

Småbørnspladser i børnehaver

Københavns Kommune har et mindre antal børnehaver med småbørnspladser, der er forbeholdt børn fra de er 1 år og 10 måneder. Hvis dit barn skal have plads i én af disse institutioner, skal du notere det i bemærkningsfeltet, at du ønsker en småbørnsplads fra barnet er  1 år og 10 måneder. Tilbud til småbørnspladser visiteres efter børnehavereglerne. 

 

Kontakt