Sundhedsplejens tilbud til spæd- og småbørn

Sundhedsplejen tilbyder hjemmebesøg hos småbørnsfamilier før og efter fødslen, gruppeaktiviteter og Åbent Hus/Forældrecafé.

Hjemmebesøg

Alle familier kan få besøg af sundhedsplejen, når barnet er: 4-6 dage, 10 dage, 3 uger, 2 måneder, 8 måneder. Hvis det er første gang, at du har født, får du også tilbudt besøg, når dit barn er omkring 4 måneder. Derudover har I mulighed for at få ekstra besøg, hvis I sammen med sundhedsplejersken mener, at I har behov.

Video om den første skemad

Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle børn bliver ammet eller får modermælkserstatning til de er ca. 6 måneder gamle. Der vil nogle gange være behov for at dit barn får den første skemad tilbudt før det er 6 måneder. Du kan spørge din sundhedsplejerske om råd og vejledning inden du begynder at give dit barn anden mad end mælk. Der er lavet en lille film om at starte med den første skemad. Den findes både på dansk og på engelsk

Graviditetsbesøg ved særlige behov

Sundhedsplejen tilbyder graviditetsbesøg til gravide, som oplever nogle særlige problemstillinger, der kan have betydning for den nye familie. Graviditetsbesøget vil ligge omkring 30. graviditetsuge. Jordmoderen kan i jordmoderkonsultationen hjælpe dig med at få et besøg af sundhedsplejersken. Jordemoderen vil derefter kontakte din sundhedsplejerske, som efterfølgende kontakter dig og aftaler et besøg.

Gruppeaktiviteter

Alle forældre tilbydes at deltage i en gruppeaktivitet. Du kan læse mere om dine lokale mødre-, fædre-, forældre- og specialgrupper under ’Din lokale sundhedspleje’.

Åbent Hus/Forældrecafé

Sundhedsplejen i dit lokalområde tilbyder Åbent Hus, hvor du har mulighed for at få kort vejledning af en sundhedsplejerske. Du kan læse mere om dit lokale tilbud om Åbent Hus under ’Din lokale sundhedspleje’.

Videoopkald

I nogle tilfælde anvender sundhedsplejersken videoopkald. Du kan finde vejledningen til hvad du skal gøre her.