Søg tilladelse til containere, kraner, stilladser, skurvogne m.m.

Her kan du søge om tilladelse til at opstille forskelligt materiel på fortove og kørebaner i Københavns Kommune
Hvad kan du søge tilladelse til at stille på vej og fortov?
  • Containere
  • Kraner og lifte
  • Skurvogne
  • Stilladser og stilladsbiler
  • Spule- og sugevogne
  • Flyttebiler og lastbiler
  • Andet materiel til forretningsmæssige formål
Husk inden du søger Søg digitalt her

Søg tilladelse til at opsætte container, stillads, skurvogn og andet på fortov og kørebane

Kontakt