Søg tilladelse til containere, kraner, stilladser, skurvogne m.m.

Her kan du søge om tilladelse til at opstille forskelligt materiel på fortove og kørebaner i Københavns Kommune

Husk 6 ting, inden du søger

 1. Tjek, at du overholder kommunens betingelser
  Hent Københavns Kommunes betingelser (pdf)

 2. Tjek, at du overholder gældende love og regler i øvrigt

 3. Tjek, at dit materiel ikke vil stå i vejen for andre aktiviteter på stedet
  Tast adressen på Koordineringskort PRO

 4. Lav en afspærringsplan, eller brug en af vores standarder
  Hent Københavns Kommunes standard afspærringsplaner (pdf)

 5. Hav din NemID medarbejdersignatur klar, når du søger

 6. Du får svar på ansøgningen inden for 5 arbejdsdage, hvis den opfylder kravene

Søg tilladelse

SØG TILLADELSE TIL AT OPSTILLE CONTAINER, STILLADS, SKURVOGN, KRAN OG ANDET PÅ FORTOV OG KØREBANE

Kontakt