Skoleudsættelse

Her kan I læse om hvad I skal gøre, hvis jeres barn ikke skal begynde i skole i det år det fylder seks år.

Ifølge folkeskoleloven skal et barn begynde i skole den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder seks år. Forældre har mulighed for at ansøge om et års skoleudsættelse, hvis der er pædagogisk og udviklingsmæssigt belæg for det. For nogle børn kan det være en god idé, at barnet venter et år med at komme i skole og fortsætter i børnehaven et år mere.

Før I træffer denne beslutning om at ansøge om skoleudsættelse, anbefales det, at I taler med de pædagoger, som har med barnet at gøre i børnehaven eller ved sprogstimulering. Pædagogerne kender barnet rigtig godt og har kendskab til de forventninger, der stilles i skolen.

Hvis der er tvivl om, at jeres barn skal skoleudsættes, vil det være en god idé under alle omstændigheder, at indskrive barnet i skole i november. Det giver mulighed for at udskyde den endelige beslutning om at ansøge om skoleudsættelse indtil d. 1. april, hvor børnehaven i så fald skal meddele pladsanvisningen, at barnet bliver i børnehaven et år mere.

Hvis I ønsker at udsætte jeres barns skolestart, skal I udfylde et ansøgningsskema og sende det til distriksskolen som barnet hører til. I Københavns Kommune er det dit barns adresse der afgører hvilken skole det hører til. Find dit barns distrikstskole her

Ansøgning om skoleudsættelse sker ved at udfylde ansøgningsskemaet nederst på siden. Det er forældrenes opgave at sørge for, at skemaet indeholder alle de nødvendige oplysninger. Børnehaven skal, i samarbejde med jer forældre, udarbejde en handleplan for, hvordan barnets udvikling understøttes i det ekstra år i børnehaven.

I skal give samtykke til børnehaven, at handleplanen vedlægges ansøgningen.

Det udfyldte ansøgningsskema og handleplanen skal afleveres på kontoret på barnets distriktsskole, uanset om I ønsker, at jeres barn skal starte skole på distriktsskolen eller en anden skole.

Det er skolelederen på distriktsskolen, der godkender eller afviser ansøgningen om skoleudsættelse. Skolelederen kan gøre en udsættelse betinget af, at barnet indskrives i en børnehave. Bemærk at afgørelsen ikke kan ankes.

Beslutningen om, hvorvidt der kan bevilges skoleudsættelse bliver meddelt forældrene pr. brev eller mail. Vær opmærksom på, at skoledistrikterne i nogle tilfælde ændres, således at barnet tilhører en anden skole året efter, når det skal begynde i skole. Det samme gælder, hvis barnet flytter adresse.

 

Kontakt