Selvstændig virksomhed

Som revalidend kan du også få hjælp til etablering af selvstændig virksomhed.

Hvis du får revalidering, kan du få hjælp til at starte egen virksomhed, hvis vi vurderer, at du har forudsætninger for at drive virksomhed. Samtidig er det en forudsætning, at vi vurderer, at denne form for støtte kan gøre dig i stand til at forsøge dig selv. 

Vi lægger blandt andet vægt på:

  • din helbredssituation
  • dine evner
  • dine forretningsmæssige forudsætninger.

Får du hjælp til etablering af selvstændig virksomhed, sker det efter en godkendt etableringsplan. Hjælpen kan dække, hvad der er nødvendigt for at drive virksomheden.

Du kan få hjælpen som tilskud, udlån eller rentefrit lån. Der kan også gives hjælp til forsørgelse i en kortere periode, men normalt ikke over seks måneder.

Kontakt