Du er her

Samarbejde mellem folkeskoler og folkeoplysende foreninger

Samarbejdspuljen støtter samarbejde mellem folkeoplysende foreninger og københavnske folkeskoler.

OBS: Samarbejdspuljen er tømt for 2019. Der er 1 mio. kr. i puljen igen i 2020. Der åbnes for nye ansøgninger primo december 2019.

Med udgangspunkt i folkeskolereformens idé om ”Åben Skole” kan foreningerne være med til at give skoleeleverne en mere inspirerende skoledag og styrke kvaliteten af undervisningen. Foreninger og skoler kan i fællesskab ansøge puljen om 500 kr. pr. dobbeltlektion samt 1000 kr. til forberedelse og administration. Midlerne udbetales til foreningerne.

Dette giver mulighed for evt. frikøb af foreningsinstruktører, så de kan være til stede i skoletiden. I tildelingen lægger vi stor vægt på et gensidigt forpligtende samarbejde. Derfor er det en forudsætning for at opnå støtte, at undervisningsforløbene gennemføres i et tæt samarbejde mellem foreningsinstruktør og lærere, og at begge parter tager aktivt del.

Der er 1 mio. kr. i puljen årligt i årene 2018-2021.

Du kan læse mere og finde ansøgningsskemaet her: https://aabenskole.kk.dk/

Kontakt