Sagsbehandlingsfrister i Kultur- og Fritidsforvaltningen

Her kan du få overblik over, hvornår du kan forvente af få svar på en ansøgning til Kultur- og Fritidsforvaltningen, herunder Borgerservice.

De oplyste sagsbehandlingstider er generelle. Hvis vi ikke kan overholde sagsbehandlingstiden, vil du få besked. Grunden kan fx være, at vi har brug for flere oplysninger, før vi kan besvare din henvendelse og afslutte sagen.