Særlige udvalg, råd og nævn

Udover de politiske udvalg er der i Københavns Kommune en række udvalg, råd, nævn og lokaludvalg.

Kontakt