Du er her

Retning og vision for Kultur- og Fritidsforvaltningen

Styringen bygger på tillid og organisationen har en række principper og ledelsesværdier, som ligger til grund for det daglige arbejde.

Styringsprincipper

  • Tillid er det bærende element i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Vi arbejder aktivt med tillidsdagsordnen og går langt for at sikre, at tilliden er til stede i alle dele af forvaltningen og for vores brugere og borgere.
  • Borgerne kan selv. Vi tror på borgerne. Det er ikke noget nyt, at borgerne er selvkørende og er med til at skabe deres København. Men vi skal servicere en ny generation, som stiller større krav til adgang og udvalg end tidligere – og som i langt højere grad er digitale. 
  • Centralisering/decentralisering. Med princippet om at centralisere de tekniske og administrative opgaver og decentralisere det faglige ansvar har vi truffet nogle afgørende valg for forvaltningen. Det handler om at finde en naturlig balance, hvor effektivisering og optimering ikke sker på bekostning af idérigdom, ildsjæle og faglig indsigt.

Ledelsesværdier

Hvad leder Du efter er det fælles udgangspunkt for måden, vi samarbejder på i Kultur- og Fritidsforvaltningen, på tværs af opgaverne i forvaltningen.

Hvad leder Du efter bygger på fire ledelsesværdier:

  • Mod handler om at turde. At turde træffe beslutninger, der rækker ud mod noget nyt, og at tænke innovation ind i alle led i organisationen. 
  • Holdånd er grundpillen i KFF og skaber sammenhold og solidaritet på tværs af organisationen. Holdånd handler om det fælles ansvar og om at bidrage til det fælles gode resultat.
  • Anerkendelse er en forudsætning for at fremme trivsel og skal bruges som dynamisk løftestang for at lykkes i organisationen.
  • Handlekraft er det, der skal til for at drive organisationen frem. 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.