Regionale spillesteder

Københavns Kommune støtter i samarbejde med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik de regionale spillesteder i København.

Københavns Kommune støtter i samarbejde med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik de regionale spillesteder i København.

De regionale spillesteder modtager årlige tilskud til musikdrift. Tilskuddet bevilliges ved indgåelse af en 4-årig kontrakt mellem spillestedet, Københavns Kommune og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. Nuværende kontraktperiode løber fra d. 1. januar 2017 til d. 31. december 2020.

I Kultur- og Fritidsforvaltningens aftaler med de regionale spillesteder er der formuleret et klart fokus på dansk musiks vækstlag. Spillestederne skal ikke blot præsentere musik fra deres scener, men skal også stimulere og understøtte vækstlagene dér, hvor de findes. Der er et fokus på at de regionale spillesteder samarbejder med deres omverden. De regionale spillesteder skal også bidrage til at sikre præsentation af national og international rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet. Samtidig har de en særlig forpligtelse til at præsentere smalle genrer og nyskabende musik, som ikke er kendt i den brede befolkning.

 

 

 

Kontakt

Laura Bolt Sørensen

AC-Fuldmægtig
Kultur- og Fritidsforvaltningen
+45 40 22 32 61