Du er her

Regionale spillesteder

Københavns Kommune støtter i samarbejde med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik de regionale spillesteder i København.

KØBENHAVNS KOMMUNE INDKALDER ANSØGNINGER OM TILSKUD TIL REGIONALE SPILLESTEDER FOR PERIODEN 2021-2024

Kultur- og Fritidsforvaltningen indkalder ansøgninger fra spillesteder, der ønsker at komme i betragtning som regionalt spillested i København i perioden 1. januar 2021 – 31. december 2024. Udpegning af regionale spillesteder sker i henhold til Lov om Musik.

Regionale spillesteder modtager tilskud til musikdriften fra Københavns Kommune og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. Tilskuddet bevilliges ved indgåelse af en 4-årig driftsaftale mellem spillestedet, Københavns Kommune og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

FORMÅL

Ordningen skal fremme formidling, præsentation, profilering og udvikling af det rytmiske musikliv lokalt, regionalt og nationalt.

De regionale spillesteder skal fremstå og virke som dynamiske og kompetente knudepunkter, der formidler, præsenterer, profilerer og udvikler en mangfoldighed af rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet i hele landet.

De regionale spillesteder er forskelligartede, bl.a. i forhold til geografi og demografi. Det enkelte regionale spillested forholder sig aktivt til sin omverden og udvikler og præciserer en unik og ambitiøs mission, vision og strategi for, hvordan spillestedet vil bidrage til at realisere projektstøtteudvalgets overordnede mission og vision for regionale spillesteder 2021-2024.

PROCES

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, der træffer endelig afgørelse om valg af de regionale spillesteder. For at komme i betragtning skal spillestedet være indstillet til medfinansiering fra kommunal side i hele den fireårige periode.

Spillestederne skal derfor først igennem en kommunal kvalificeringsrunde, hvor kommunerne træffer beslutning om deres støtte til de regionale spillesteder. I Københavns Kommune er det Kultur- og Fritidsudvalget, der træffer endelig afgørelse om indstilling af spillestederne efter en høring i Københavns Musikudvalg.

Når spillestederne har fået tilsagn om kommunal medfinansiering, skal de efterfølgende - og senest den senest den 28. februar 2020 - søge Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. Valg af spillesteder sker på baggrund af skriftlige ansøgninger.

HVEM KAN ANSØGE:

Rytmiske spillesteder med beliggenhed i Københavns Kommune.

VEJLEDNING OG ANSØGNINGSSKEMA

Skabeloner og vejledninger til brug for ansøgning findes på Statens Kunstfonds hjemmeside her.

ANSØGNINGSFRIST

Ansøgningsfristen til Københavns Kommune er onsdag den 6. november 2019 kl. 12.

KRITERIER FOR VALG AF SPILLESTEDER

Som regionalt spillested i perioden 2021-2024 skal spillestedet være omfattet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks mål og visioner for de regionale spillesteder i hele landet.

Det er et krav fra Københavns Kommune, at spillestederne lever op til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks mål og visioner for de regionale spillesteder, samt overholder gældende lovgivning.

TIDSPLAN:

6. november 2019 kl. 12: De rytmiske spillesteder ansøger Københavns Kommune om at blive et regionalt spillested. Ansøgningen til Københavns Kommune skal sendes som en samlet PDF-fil til ce9b@kff.kk.dk.

26. november 2019: Københavns Kommunes Musikudvalg drøfter ansøgningerne om at blive taget i betragtning som regionalt spillested i København Kommune i perioden 2021-2024 og afgiver høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalget.

19. december 2019: Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til ansøgninger til at blive regionalt spillested i 2021-2024 samt den årlige driftsstøtte til de indstillede spillesteder.

20. december 2019: De indstillede spillesteder orienteres om Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning.

28. februar 2020: Ansøgningsfrist til Slots- og Kulturstyrelsen, Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. Ansøgningen skal være godkendt af Københavns Kommune og ledsaget af et kommunalt tilsagn om substantiel driftsstøtte i udpegningsperioden.

Kontaktperson i Kultur- og Fritidsforvaltningen

Spørgsmål til ansøgningsprocedure / ansøgningsskema kan rettes til Laura Bolt Sørensen tlf. 4022 3261 email ce9b@kk.dk  

Find mere information på Statens Kunstfonds hjemmeside her.

 

 

 

Kontakt