Rådet for Visuel Kunst

Københavns Kommune støtter billedkunsten gennem Rådet for Visuel Kunst.

Københavns Kommunes Billedkunstudvalg er fra 2019 ændret til Rådet for Visuel Kunst, der har et bredere kommissorium end billedkunstudvalget – men støtten til billedkunstprojekter foregår som hidtil.

Rådet for Visuel Kunst støtter billedkunstneriske projekter af høj kvalitet og køber kunst. Den indkøbte billedkunst bliver hængt op på kommunale institutioner og kontorer.

Nyt udvalg er godkendt af Borgerrepræsentationen i 2018 og fungerer i en fireårig periode. Rådet består af 8 medlemmer, hvoraf tre er politisk udpeget og fem er kunstnerisk sagkyndige. Rådet holder ca. 4 møder årligt og køber kunst ca. 4 gange om året.

Medlemmer

  • Gyda Heding (Borgerrepræsentationen, Enhedslisten)
  • Kassandra Behrndt-Eriksen (Borgerrepræsentationen, løsgænger) Næstformand for Rådet for Visuel Kunst
  • Niko Grünfeld (Borgerrepræsentationen, Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti)
  • Mette Sandhoff Mansa, Museumsleder Kastrupgaardsamlingen (Danske Museer, ODM)
  • Hannah Toticki Anbert, Billedkunstner (Billedkunstnernes Forbund, BKF) Formand for Rådet for Visuel Kunst
  • Michael Thouber, Direktør Kunsthal Charlottenborg (Foreningen af Kunsthaller)
  • Torben Ribe , Billedkunstner (Akademiraadet)
  • Michala Paludan, Billedkunstner (UKK — Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere)

Se også:

Kontakt