Politik for udsatte byområder

København skal være en by uden udsatte byområder, og allerede i 2025 skal København være halvt så udsat.

Med Politik for Udsatte Byområder vælger Københavns Kommune tre overordnede tilgange, som skal skabe varig og helhedsorienteret udvikling og sammenhængende og socialt robuste byområder:

Den understøttende, hvor kommunens kerneindsats understøtter områdets børn, voksne og familier og kompenserer for manglende lokale ressourcer. Herigennem understøttes beboernes sociale mobilitet, og der sikres balance mellem kvarterets udfordringer og ressourcer.

Den lokalt organiserende, hvor områdets sociale bæredygtighed øges gennem styrkede netværk, stærke organisationer, institutioner og virksomheder og godt naboskab.

Den strukturelle, hvor de strukturelle betingelser for bosætning ændres og forbedres, bl.a. gennem ændringer i infrastruktur, bygninger eller byrums funktioner, så man rykker ved beboernes og besøgendes adfærd og oplevelse af området.

Samtidig skal København være en mangfoldig, sammenhængende og tryg by, hvor der er plads til og brug for alle byens borgere. 

Beslutningen er taget af Borgerrepræsentationen d. 22 juni 2017.

Kontakt