Du er her

Politik for gældsopkrævning

Københavns Kommunens opkrævningspolitik

Hvis du henvender dig med en regning eller et rykkerbrev, kan vi indgå en aftale om betaling.

Rammen for betalingsaftalen vil være:

  • Den månedlige betaling udgør fra 250 kr. svarende til størrelsen af rykkergebyret i gebyrloven
  • Gæld til Københavns Kommune – f.eks. daginstitution – indtil 24 måneder ved fuld afvikling af kravet
  • Gæld med delvis statsrefusion – f.eks. boligstøtte - indtil 18 måneder ved fuld afvikling af kravet.
  • Gæld vedrørende ejendomsskat – indtil 3 måneder fra forfaldstidspunktet
  • Undtagelsesvist kan aftalelængden fraviges, når aftalen medfører, at hele kravet er indfriet ved aftalens udløb

Hvis du ikke overholder den betalingsaftale, som du har indgået med Betaling & Kontrol, sender vi automatisk en rykker om betaling. En rykker koster dig 250 kr.

Hvis du ikke betaler på rykkerbrevene eller overholder aftalen, oversendes kravet til inddrivelse i SKAT uden yderligere varsel. Det betyder, at du risikerer at blive trukket i løn, at pantefogeden foretager udlæg i din bankkonto, dit hus, din bil eller andet.

Hvis du skylder parkeringsafgifter, kan SKAT til enhver tid trække dig 400 kr. i løn pr. måned – også selvom du for eksempel er på dagpenge eller kontanthjælp.

Når kravet er sendt til inddrivelse i SKAT, kan Københavns Kommune ikke længere indgå en aftale med dig.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.