Påvirk dit lokalområde

Ønsker du at høre mere om, hvad der foregår lokalt i netop din bydel?

Og ønsker du at vide hvordan du kan påvirke dit lokalområde eller opsøge samarbejde om at realisere dine ideer?

Her kan du få et overblik over, hvad der foregår lokalt i den bydel du bor i, og hvordan du kan engagere dig.

Lokaludvalg

I hver af Københavns 12 bydele er der et lokaludvalg, der arbejder med lokalpolitik og fungerer som bindeled mellem københavnerne og politikerne på Rådhuset. I flere bydele er der også områdefornyelser, der arbejder endnu mere lokalt i perioder på 5 år af gangen. Der er valg til Københavns 12 lokaludvalg hvert 4. år, og det er også muligt at deltage i områdefornyelsernes styre- og arbejdsgrupper.

Her kan du finde oplysninger over, hvor der er områdefornyelser, og hvordan du får fat i dit lokaludvalg. Du kan også henvende dig til medarbejderne i lokaludvalgssekretariaterne og områdefornyelserne for at få hjælp og blive vejvist ind i kommunen.

Du har også mulighed for at komme inputs til dit lokaludvalg i centrale spørgsmål om din bydels udvikling ved at tilmelde dig lokaludvalgenes digitale borgerpaneler.

Forældres indflydelse

På et endnu mere lokalt niveau, kan du som forælder få indflydelse på dit barns hverdag, f.eks. er der mulighed for at indgå i skolebestyrelsen på dit barns skole. Det er skolebestyrelsen, der sætter retning for skolen og der afholdes løbende dialogmøder mellem skolebestyrelser og politikerne på Rådhuset.

Læs mere om, hvordan du kan påvirke dit lokalområde her: