Om Borgerrådgiveren

Borgerrådgiveren er uafhængig af kommunens forvaltninger og bistår med tilsyns- og kontrolfunktioner.

For de fleste er kommunen den offentlige myndighed, som man har mest kontakt med. Derfor er det også vigtigt, at der er et godt samarbejde, og at borgerne bliver hørt.

Borgerrepræsentationen har etableret Borgerrådgiveren for at styrke dialogen mellem borgere og forvaltning og for at sikre klageadgang og konstruktiv brug af klager til forbedring af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening.

Borgerrådgiveren bistår med tilsyns- og kontrolfunktioner i forhold til udvalg, borgmestre og forvaltninger.

Kontakt