Medlemsforslag

Et medlem af Borgerrepræsentationen har ret til at stille forslag til beslutninger i udvalgene og i Borgerrepræsentationen.