Fravær, orlov og indkaldelse af stedfortræder

Hvis et medlem har fravær eller orlov kan der indkaldes en stedfortræder.

Fravær, orlov og indkaldelse af stedfortræder

Vis alle

Er der mødepligt?

Ja, som udgangspunkt har alle medlemmerne mødepligt til møderne i Borgerrepræsentationen (og i udvalgene).

Fravær fra et enkelt møde

Det er lovligt at være fraværende til et møde i Borgerrepræsentationen, hvis et medlem har lovligt forfald.

En lovlig forfaldsgrund til et enkeltstående møde kan f.eks. være sygdom, ferie, arbejde, studier eller varetagelse af andet offentligt hverv.

Begrundelsen for fraværet vil fremgå af protokollen for det pågældende møde.

Kan stedfortræder indkaldes til et enkelt møde?

Der kan indkaldes stedfortræder, hvis et medlem har lovligt forfald. En lovlig forfaldsgrund til et enkeltstående møde kan f.eks. være sygdom, ferie, arbejde, studier eller varetagelse af andet offentligt hverv.

Normalt indkaldes 1. stedfortræder. Hvis en anden stedfortræder skal indkaldes, kræver det, at de foranstående stedfortrædere har lovligt forfald.

Orlov i mindst en måned

Et medlem kan blive helt eller midlertidigt fritaget fra sit hverv som borgerrepræsentant. For at Borgerrepræsentationen kan godkende et medlems anmodning om at blive fritaget for at varetage hvervet som borgerrepræsentant, skal der være tale om en forhindring, der forventes at strække sig over en periode på mindst 1 måned. Årsagen til den ønskede orlov skal kunne henføres til en af de lovlige forfaldsgrunde, som fremgår af kommunestyrelsesloven, dvs. ved sygdom, barsel, adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger, ferie, arbejde eller studier.

Fraværet gælder hele den kommunale virksomhed, dvs. både arbejdet Borgerrepræsentationen og deltagelse i arbejdet i de udvalg og hverv, hvortil man er valgt i egenskab som medlem af Borgerrepræsentationen.

Kan stedfortræder indkaldes, når et medlem har orlov?

Det følger af kommunestyrelseslovens § 15, stk.2, at der indkaldes stedfortræder, når et medlem er forhindret i at varetage sit hverv i mindst en måned på grund af sygdom, barsel, adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger, ferie, arbejde eller studier. Der vil her således være tale om lovligt forfald. 

Fraværslister

Se fraværslisterne over hvilke medlemmer, der har været fraværende fra Borgerrepræsentationens møder i denne valgperiode samt tidligere valgperioder.

Kontakt

Borgerrepræsentationens Sekretariat

Rådhuspladsen 1

1550 København V