Kultur- og fritidspolitik

Kultur- og fritidspolitikken 2016-2019 sætter rammerne for de næste 4 års udvikling af kultur- og fritidslivet i København.

København er tre gange blevet kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt disse er, at københavnerne er venlige og tolerante, at byen har et aktivt kulturliv, og at der er balance mellem offentlig styring og frihed for den enkelte.

København skal fortsat være en attraktiv by, men den skal også kunne udfordre status quo og ændre sig, så fremtidens udfordringer kan imødeses. København er i en positiv udvikling, og antallet af københavnere stiger. Det betyder, at der skal findes plads og økonomi til flere brugere af kultur- og fritidslivet.

Kultur- og fritidslivet i København skal favne aktuelle udfordringer og ønsker samt inspirere til nye måder at bruge og udvikle byen på. Fordi byen udvikles bedst i fællesskab, skal brugere og interessenter mødes med interesse og respekt. Københavns Kommune arbejder med disse kvaliteter under begrebet ’Storbykultur’.

Kultur- og Fritidspolitikken for 2016-2019 spiller op mod disse visioner om København som en eksperimenterende, mangfoldig storby, der samtidig står ved sig selv og sit særkende.

Kontakt