Københavns Erhvervsråd

København vil være i front i den internationale konkurrence om vækst og internationale investeringer og har derfor nedsat et erhvervsråd.

I april 2014 har vi nedsat et erhvervsråd, der består af repræsentanter fra erhvervsvirksomheder, uddannelsesinstitutioner og organisationer. Rådet vil blandt andet:

  • Være med til at sætte retningen for byens erhvervspolitik og udvikle en samlet langsigtet erhvervs- og vækstpolitik.
  • Komme med konkrete anbefalinger til, hvordan erhvervslivet får de bedste betingelser for at udvikle nye produkter, drive virksomhed og skabe job i København.
  • Skabe tættere samarbejde mellem Københavns Kommune, erhvervslivet og byens uddannelses- og forskningsinstitutioner.

20.000 nye private arbejdspladser frem mod 2020

Med etableringen af Erhvervsrådet bygger Københavns Kommune videre på de senere års arbejde med at styrke København som erhvervsby og tiltrække internationale investeringer. Målet er at skabe fem procent vækst årligt og 20.000 nye private arbejdspladser i København frem mod 2020.

København halter bagefter i den internationale konkurrence

København halter bagefter i den internationale konkurrence om at skabe vækst og tiltrække internationale investeringer. Derfor har vi de senere år taget en lang række initiativer for at styrke København som erhvervsby og tiltrække internationale investeringer, som Københavns Erhvervsråd nu vil bygge videre på.

  • De seneste fire år har Københavns Kommune samarbejdet med repræsentanter fra både store og små virksomheder i tre erhvervspolitiske task forces, som har afleveret i alt 181 forslag til at øge vækst og beskæftigelse i København. 125 af de forslag er omsat til konkrete initiativer.
  • I de seneste tre års budgetaftaler på Københavns Rådhus er der afsat midler til en lang række initiativer til at styrke erhvervslivet i København. Blandt andet har kommunen fjernet afgifter på stader og udendørsservering, sænket dækningsafgiften og sidste år åbnede dørene til det nye International House Copenhagen, som blandt andet tager imod og arbejder for at tiltrække internationale studerende og medarbejdere.
  • BNP-væksten i København var i gennemsnit på 2,7 pct. pr. år i perioden 2010-2012. Ifølge Danmarks Statistik var Region Hovedstaden i 2012 den eneste region med vækst. Men der er stadig meget, der kan gøres.
     

Medlemmerne af Københavns Erhvervsråd

è Erhvervsrådets medlemmer

è Kommissorium

è Erhvervsrådets medlemmer

è Kommissorium

Kontakt