Jesper Christensen, borgmester

Socialdemokratiet. Formand for Børne- og Ungdomsudvalget

BØRNE- OG UNGDOMSBORGMESTER

Børne- og Ungdomsudvalget koordinerer og planlægger den samlede indsats for børn og unge mellem 0 og 18 år i Københavns Kommune. Udvalgets større opgaveområder er vuggestuer, børnehaver, folkeskoler inklusive specialskoler, fritidsinstitutioner, klubber og specialinstitutioner. Derudover har udvalget ansvaret for en lang række bydækkende opgaver som Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sundhedsplejen, Børne- og Ungdomstandplejen, Kommunallægeordningen, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Ungdomsskolen.

Københavns Kommune går ind for åbenhed og rene linjer på Københavns Rådhus. En borgmester er en offentlig person, og der må ikke kunne skabes tvivl om hans eller hendes habilitet.

Enhver borger skal kunne se, hvordan pengene bliver brugt i Københavns Kommune, og Københavns Kommune ønsker at sikre, at det sker på den mest hensigtsmæssige måde.

Du kan se en udspecificering af de enkelte udgiftsposter og læse mere om, hvad de dækker over på de enkelte sider.

Besøg Jesper Christensens hjemmeside.

Kontakt