Du er her

Indsatser mod ensomhed

Arbejder du med indsatser der retter sig mod at afhjælpe ensomhed blandt ældre, har du mulighed for at søge midler fra boudlægspuljen.

Kontakt