Her skal du rydde sne

  • Her skal du rydde sne
Du skal som grundejer rydde sne, salte eller gruse, så fodgængere, skraldemænd og postbude kan komme sikkert forbi din ejendom.

Hvis du bor på en offentlig vej

Bor du på en offentlig vej, skal du rydde sne, salte eller gruse på fortovet og udvendige trapper ud for din ejendom.

Hvis du bor på en privat fællesvej

Bor du på en privat fællesvej eller ud til en sti, skal du både rydde sne, salte eller gruse på fortovet, stien og vejen ud for din ejendom. 

Det gælder som regel, at du skal rydde ud til midten af vejen, da beboeren på den modsatte side af vejen har pligt til at sørge for sin halvdel. 

Se om du bor på en offentlig eller privat fællesvej. 

Sådan rydder du for sne, salter eller gruser:

  • Ryd fortovet i hele sin bredde, ud for din ejendom (min. 1,5 m)
  • Strø med salt eller grus - pas dog på træer og planter
  • Placér den ryddede sne, så fodgængere, cyklister, buspassagerer og andre kan komme til. Der skal også være fri bane til brandhaner, beredskabsinstallationer mv.
  • Tænk på, at skraldemanden og postbuddet skal kunne komme frem
  • Ryd en vej igennem snevolde, så fodgængere, cyklister og skraldemænd kan komme igennem. Det gælder også selvom snevolden er skabt af kommunens sneryddere

Dit fortov skal i udgangspunktet være ryddet fra klokken 7.00 til 22.00 - også når du er bortrejst.

Kontakt