Her skal du salte og snerydde

Du skal som grundejer glatførebekæmpe og rydde for sne, så renovatører, postbude og andre fodgængere kan komme sikkert forbi din ejendom.

Hvis du bor på en offentlig vej

Bor du ud til en offentlig vej eller gangsti, skal du glatførebekæmpe og rydde for sne på fortovet, stien og udvendige trapper ud for din ejendom.  

Hvis du bor på en privat fællesvej

Bor du ud til en privat fællesvej eller sti, skal du glatførebekæmpe og rydde for sne på hele færdselsarealet ud for din ejendom.

Som hovedregel skal du glatførebekæmpe og rydde for sne ud til midten af kørebanen, da grundejeren på den modsatte side af vejen har pligt til at sørge for sin halvdel.

Sådan rydder du for sne, salter eller gruser

  • Ryd fortovet eller stien for sne i hele dets bredde ud for din ejendom (min. 1,5 m).
  • Strø med fx salt eller grus – pas dog på træer og anden beplantning.
  • Placér den ryddede sne, så fodgængere, cyklister, buspassagerer og andre kan komme forbi. Læg derfor ikke sne ud for porte og indkørsler, ved gadehjørner, ved fodgængerfelter, busstoppesteder eller andre selvfølgelige overgangssteder. Der skal også være fri bane til brandhaner, beredskabsinstallationer og installationer til trafikreguleringer.
  • Ryd en vej igennem snevolde, så fodgængere, cyklister og skraldemænd kan komme igennem. Det gælder også, selvom snevolden er skabt af kommunens sneryddere.

Færdselsarealer skal i udgangspunkt være ryddet fra klokken 6.00 til 22.00 – også når du er bortrejst.

Mere om vinterbekæmpelse

Vis alle

Du har erstatningsansvaret

Du kan som grundejer påføres erstatningsansvar ved glatføreuheld, hvis ikke du sørger for, at der er glatførebekæmpet og ryddet for sne ud for din ejendom.

Hvis du ikke selv har mulighed for at udføre arbejdet, kan du overdrage opgaven til en anden.

Der kan ikke længere indsendes Fejeerklæring til Teknik- og Miljøforvaltningen, da en eventuel erstatningssag altid vil være en sag mellem dig og den tilskadekomne.

Istapper og sne på tage

Du har som grundejer pligt til at fjerne istapper og sne på taget, der ellers risikerer at falde ned på forbipasserende. Området skal afspærres forsvarligt, indtil istapper og sne er fjernet.  

Alternative tømidler i stedet for salt

Når du skal glatførebekæmpe, hvor der er træer eller anden beplantning, kan du overveje at anvende alternative tømidler i stedet for salt.

Som alternativ til salt kan du bruge produkter, som er baseret på organiske salte. De er mindre miljøskadelige for grønne miljøer end salt og har stadig en god tøeffekt.

Giv et praj om manglende snerydning

Du kan give et praj, hvis du ser, at der ikke er blevet ryddet for sne eller saltet på en offentlig vej.

Mangler der at blive ryddet for sne eller saltet på en privat fællesvej, skal du kontakte grundejeren direkte.

Kontakt

Parker, Kirkegårde og Renhold

Vinter