Helt eller delvist bilfri byudviklingsområder

Københavns Kommune har en vision om at udvikle helt- eller delvist bilfri byområder i dialog med bygherrer, developere og grundejere.

Vi vil udvikle områderne ved at reducere biltrafikken, opprioritere de bæredygtige transportformer (fx cykel, gang og kollektiv transport), sænke CO2-udledningen og skabe flere grønne byrum.

Administrationsgrundlag for bilfri byudviklingsområder

Administrationsgrundlaget er vores retningslinjer for arbejdet med udvikling af bilfri byområder i opstarten af lokalplanlægningen. Det beskriver kriterier, planlægningsprincipper og rammebetingelser for bilfri byudvikling.

Vi tager stilling til, om de områder, som vi lokalplanlægger for, kan være helt eller delvist bilfri, hvis de lever op til kriterierne i administrationsgrundlaget.

Hent administrationsgrundlag for bilfri byudviklingsområder (PDF)

Inspirationskatalog for bilfri byområder

Inspirationskataloget er et dialogværktøj, der anvendes i starten af lokalplanprocessen. I kataloget er principper og eksempler på, hvordan vi kan udvikle helt- eller delvist bilfri byområder i København.

Hent Bilfri byområder – inspirationskatalog til dialog (PDF)

Kontakt