Genoptræning uden hospitalsophold

Du kan få genoptræning, hvis du har haft et sygdomsforløb, som har svækket din fysiske funktion, uden at du har været indlagt på et hospital

For dig under 65 år

Hvis du har været udsat for en ulykke eller sygdomsforløb, som har svækket dine fysiske funktioner væsentligt, og du i den forbindelse ikke har været indlagt på et hospital, kan du få hjælp til genoptræning af din funktionsevne.

Anmodning om genoptræning kan komme fra dig selv, din læge, hjemmehjælpen eller andre.

Genoptræning omfatter et særligt tidsafgrænset tilrettelagt træningsforløb, som har til formål, at du øger din funktionsevne. Genoptræning bevilges ud fra en konkret og individuel vurdering af en visitator. Det er gratis at få bevilget et genoptræningsforløb.

Genoptræningen tilbydes som holdtræning eller individuel træning. Træningen kan foregå på et af kommunens træningscentre eller eventuelt i dit eget hjem. Fysio- eller ergoterapeuten vurderer, om din genoptræning skal foregå på hold, individuelt eller i en kombination i en tidsbegrænset periode.

På baggrund af en individuel vurdering kan du eventuelt få bevilget kørsel.

Sådan søger du

For at vi kan vurdere dit behov for genoptræning skal du, din sagsbehandler, din praktiserende læge eller dine pårørende kontakte Hjemmeplejevisitationen på tlf. nr.: 33 66 33 66. 

Når Hjemmeplejevisitationen modtager din henvendelse, aftaler vi et tidspunkt, hvor du får besøg af en visitator. Visitatoren vil sammen med dig vurdere dit behov for genoptræning. Du har ret til at have en bisidder - en person du har tillid til - med til samtalen.

Svar på din ansøgning

Efter besøget behandler vi din ansøgning og sender afgørelsen til dig via e-Boks eller pr. brev, hvis du ikke har e-Boks. Din henvendelse bliver behandlet inden for 14 dage.
 


For dig over og på 65 år

Hvis du har været udsat for en ulykke eller sygdomsforløb, som har svækket dine fysiske funktioner væsentligt, og du i den forbindelse ikke har været indlagt på et hospital, kan du få hjælp til genoptræning af din funktionsevne.

Anmodning om genoptræning kan komme fra dig selv, din læge, hjemmehjælpen eller andre.

Genoptræning omfatter et særligt tidsafgrænset tilrettelagt træningsforløb, som har til formål, at du øger din funktionsevne. Genoptræning bevilges ud fra en konkret og individuel vurdering af en visitator. Det er gratis at få bevilget et genoptræningsforløb.

Genoptræningen tilbydes som holdtræning eller individuel træning. Træningen kan foregå på et af kommunens træningscentre, rehabiliteringsafdelinger, plejehjem eller eventuelt i dit eget hjem. Fysio- eller ergoterapeuten vurderer, om din genoptræning skal foregå på hold, individuelt eller i en kombination i en tidsbegrænset periode.

På baggrund af en individuel vurdering kan du eventuelt få bevilget kørsel.

Sådan søger du

For at vi kan vurdere dit behov for genoptræning, skal du, din praktiserende læge, hjemmehjælpen eller dine pårørende kontakte visitationen på dit lokale områdekontor, se kontaktinformationer nederst på siden. Du vil herefter blive kontaktet af en visitator med henblik på træning.

Hvis du bor på plejehjem, skal du kontakte personalet, hvor du bor.

Svar på din ansøgning

Din henvendelse bliver behandlet indenfor 14 dage og vi sender afgørelsen til dig via e-Boks eller pr. brev, hvis du ikke har e-Boks.

Kontakt