Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget varetager en række opgaver inden for det frivillige foreningsliv.

Borgerrepræsentationen i København delegerer opgaver til Folkeoplysningsudvalget. Udvalget kan derfor træffe afgørelser i sager, som efter folkeoplysningsloven er henlagt til Borgerrepræsentationen. Borgerrepræsentationens fastsat ligeledes retningslinjerne for tilskud til folkeoplysningsområdet, som Folkeoplysningsudvalget skal følge.

Folkeoplysningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Mødeplan for Folkeoplysningsudvalget i 2020:

 • 4. februar
 • 17. april
 • 10. juni
 • 15. september
 • 3. november
 • 15. december

Medlemmer af Folkeoplysningsudvalget for perioden 1. februar 2018 til januar-februar 2022:

Valgt af Borgerrepræsentationen:

 • Karina Vestergård Madsen, Ø 
 • Sofie Seidenfaden, A
 • Jonas Bjørn Jensen, A
 • Badar Shah , Å
 • Christopher Røhl Andersen, B
 • Maria Frej, F
 • Jens-Kristian Lütken, V

Valgt af Den folkeoplysende Voksenundervisning:

 • Kåre Emtoft, FOF København
 • Gitte Pedersen, apa
 • John Kalo, Gigtskolen
 • Charlotte Lorenzen, Studieskolen
 • Ole Sørensen, Økologisk Aftenskole
 • Torben Engberg, Rytmisk Center
 • Peter Hollbaum-Hansen, LOF

Valgt af Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde:

 • Søren Hemmingshøj, Boldklubben Union
 • Asger Gaard, RIF Badminton
 • Flemming Jensen, Nørrebro United
 • Viggo Brøndegaard, Gymnastikforeningen ODK Nord
 • Anders Gredal Berner, Rollespilsfabrikken
 • Caroline Møller Jensen, Konservativ Ungdom
 • Martin Duus, DDS Spejderne

Tilforordnede:

 • Kim Brynaa, Københavns Kommunes Ungdomsskole
 • Elin Johansson, Nyreforeningen
 • Henrik Bo Hansen, Danske Handicaporganisationer

Kontakt