Du er her

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget varetager en række opgaver inden for det frivillige foreningsliv.

Borgerrepræsentationen i København delegerer opgaver til Folkeoplysningsudvalget. Udvalget kan derfor træffe afgørelser i sager, som efter folkeoplysningsloven er henlagt til Borgerrepræsentationen. Borgerrepræsentationens fastsat ligeledes retningslinjerne for tilskud til folkeoplysningsområdet, som Folkeoplysningsudvalget skal følge.

Folkeoplysningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Mødeplan 2018:

 • 6. marts
 • 21. april
 • 19. juni
 • 4. september
 • 9. oktober
 • 3. december
   

Medlemmer for perioden 1. februar 2018 til januar-februar 2022:

Valgt af Borgerrepræsentationen:

 • Rikke Lauritzen, Ø (formand)
 • Susan Hedlund, A
 • Jonas Bjørn Jensen, A
 • Jakob Gorm, Å
 • Christopher Røhl Andersen, B
 • Maria Frej, F
 • Caroline Stage Olsen, V

Valgt af Den folkeoplysende Voksenundervisning:

 • Kåre Emtoft, FOF København
 • Vibeke Jessen, SUKA
 • John Kalo, Gigtskolen
 • Charlotte Lorenzen, Studieskolen
 • Ole Sørensen, Økologisk Aftenskole
 • Torben Engberg, Rytmisk Center
 • Peter Hollbaum-Hansen, LOF

Valgt af Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde:

 • Søren Hemmingshøj, Boldklubben Union
 • Asger Gaard, RIF Badminton
 • Flemming Jensen, Nørrebro United
 • Viggo Brøndegaard, Gymnastikforeningen ODK Nord
 • Anders Gredal Berner, Rollespilsfabrikken
 • Caroline Møller Jensen, Konservativ Ungdom
 • Martin Duus, DDS Spejderne

Tilforordnede:

 • Birgitte Arentoft Bojko, Københavns Kommunes Ungdomsskole
 • Elin Johansson, Nyreforeningen
 • Henrik Bo Hansen, Danske Handicaporganisationer

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.