Førtidspension

Du kan få førtidspension, hvis du ikke kan forsørge dig selv på grund af en varigt nedsat arbejdsevne.

Du kan bruge pensionsguiden til at få overblik over din førtidspension.

Du skal bruge dit NemID for at logge på

Pensionsguiden er dit redskab til at holde styr på din førtidspension. Her har du mulighed for, at:

  • Læse om regler og forhold vedrørende din førtidspension.
  • Læse om hvad kommunen og Udbetaling Danmark skal vide for at kunne beregne din førtidspension.
  • Læse om mulighederne for at ansøge om tilskud til førtidspensionister.

Sager om førtidspension behandles normalt i et rehabiliteringsteam, hvor du også har mulighed for at deltage. Nogle ansøgere vil, i stedet for førtidspension, blive tildelt et ressourceforløb.

Kontakt