Fødsel og navngivning

Inden barnet bliver seks måneder gammel, skal I give besked til det sogn, I bor i, om hvilket navn barnet skal have.

Navngivning

Inden barnet bliver seks måneder gammel, skal det sogn, I bor i (bopælssognet) have besked på, hvilket navn barnet skal have. Samtidig skal I tage stilling til, om barnet skal døbes eller navngives. Når barnets navn er registreret i kirkebogen og i Det Centrale Personregister (CPR), sender cpr-kontoret et bevis på barnets cpr-nummer (personnummer).

Find blanket til registrering af navn på hjemmesiden www.personregistrering.dk

Fødsel

Inden 14 dage efter fødslen skal du henvende dig i det sogn, du bor i, for at barnet kan blive registreret i kirkebogen og Det Centrale Personregister (CPR).

Du kan finde yderligere information om fødsel og blanket til anmeldelse af fødsel på hjemmesiden www.personregistrering.dk

 

Kontakt