Få hurtigere sygedagpenge, hvis du har en kronisk sygdom

Har du en kronisk sygdom, kan du indgå en §56 aftale med din arbejdsgiver, så du hurtigere kan få sygedagpenge.

Hvis du har en kronisk lidelse, kan du og din arbejdsgiver indgå en en aftale, så du kan få sygedagpenge allerede inden, der er gået 30 sygedage. Det hedder en § 56-aftale. Der er to typer af aftaler, som I kan indgå alt efter din stituation. 

Den almindelige aftale

I kan indgå en almindelig aftale:

 • når din sygdomsrisiko er væsentligt forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse.
 • når fraværet skønnes at medføre mindst ti fraværsdage inden for et år.
 • aftalen kan ikke fornyes, når dit fravær på grund af lidelsen i det seneste år ikke har medført ti fraværsdage, med mindre der ved aftalens udløb er sket væsentlige ændringer i dine arbejdsmæssige eller helbredsmæssige forhold.
 • aftalen kan godkendes for to år ad gangen og omfatter kun fravær på grund af lidelsen.
   

Den midlertidige aftale

I kan indgå en midlertidig aftale:

 • når arbejdsgiveren har udbetalt sygedagpenge eller løn under sygdom i 21 kalenderdage for samme lidelse/sygdom indenfor de sidste 12 måneder, før indlæggelsen eller behandlingerne påbegyndes.
 • ved nyansættelse, når du skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller tilsvarende behandlingsinstitution. Det gælder dog kun, såfremt din indlægge eller behandlinger blev besluttet, før du blev ansat.
 • når arbejdsgiverens ret til at få refunderet udbetalte sygedagpenge omfatter de sygedagpenge, der er  blevet udbetalt i forbindelse med fravær i form af indlæggelser, kontrolundersøgelser og eventuel nødvendig rekreation.
   

Sådan laver du en aftale 

For at lave en aftale mellem dig og din arbejdgiver skal du og din arbejdsgiver udfylde selvbetjeningsløsningen '§ 56 aftale' her
Det er Københavns kommune , der modtager og godkender ansøgningen. Vi indhenter også en lægeerklæring, for at kunne godkende din ansøgning, som vi betaler for. Aftalen har tidligst virkning fra det tidspunkt, hvor den er indgået.
 

Jobskifte eller flytning

Hvis du skifter arbejde, skal du indgå en ny aftale.  Du skal dog ikke have godkendt en ny aftale, hvis du flytter til en anden kommune.

Udbetaling fra arbejdsgiver

Arbejdsgiveren skal udbetale dig sygedagpenge/løn under sygdomsfravær, forårsaget af den nævnte lidelse/sygehusindlæggelses/behandling. Arbejdsgiveren anmoder så kommunen om refusion.

Se eventuelt tilbud til dig med en kronisk sygdom i dit lokale forebyggelsescenter.

 

Kontakt