Fællesskab København

’Fællesskab København’ er Københavns Kommunes vision på teknik- og miljøområdet, som skal sikre, at vi også i 2025 har en fantastisk by.

Visionen rummer tre pejlemærker, som bygger videre på byens nuværende styrker. Hvis København skal løfte sig ind i ligaen af pulserende, vibrerende storbyer, som viser globalt lederskab, skal vi sammen skabe:

  • ’En levende by’,
  • ’En by med kant’ og
  • ’En ansvarlig by’.

Skabe København sammen

Det er visionen for 2025, at skabe København sammen. Det er en åben invitation til alle der bruger byen, til alle borgere, pendlere fra omegnskommunerne, virksomheder, foreninger, samarbejdspartnere osv. En åben invitation til at tage aktivt del i byens udvikling. Det giver byen mere puls, og det er mere tilfredsstillende at være i en by, man selv er med til at skabe.

Hent visionen ’Fællesskab København’ (PDF)

Baggrund for ’Fællesskab København’

København har med nogle meget ambitiøse målsætninger på miljø- og bylivsområdet over de seneste ti år udviklet sig fra at være en storby blandt mange, til at være et fantastisk sted at være, bo og leve. I dag anerkendes København blandt de byer i verden med højest livskvalitet, som førende inden for grøn vækst og er internationalt anerkendt for sit benhårde arbejde for at få miljø, livskvalitet og grøn vækst til at gå hånd i hånd.

 

Kontakt