Du er her

Effektiv kollektiv trafik

I København arbejder vi løbende på at forbedre den kollektive trafik, der skal sikre byens passagerer en hurtig og effektiv rejse.

København vokser og i 2025 forventes der at være omkring 100.000 flere københavnere end i 2016. Det sætter pres på infrastrukturen, øger trængslen på vejene og sætter kapaciteten i den kollektive trafik under pres.

Derfor arbejder vi løbende på at forbedre den kollektive trafik og gøre den attraktiv for flere. Det gør vi ved at højne serviceniveauet, reducere rejsetiden og sikre bedre tilgængelighed og gode sammenhænge mellem de forskellige transportformer både til, fra og i København.

Over de kommende år vil du derfor kunne opleve en række tiltag og forbedringer i den kollektive trafik og i bybilledet, der skal sikre, at trafikken kan afvikles mere glidende.

Nye tiltag i den kollektive trafik

Den 29. september 2019 åbnede Københavns nye metrolinje, Cityringen, med 17 nye metrostationer. Det vil give københavnere i de tætteste bydele mindre end 10 minutters gang til nærmeste metro- eller togstation og binde byen sammen på en helt ny måde. Samtidig udbygger vi metroen til Nordhavn og Sydhavn/Ny Ellebjerg.  

Fremkommeligheden i busdriften forbedres på en række særligt udsatte strækninger i byen, en Nordhavnstunnel anlægges under Svanemøllebugten og mulighederne for at etablere en moderne letbaneforbindelse på Frederikssundsvej undersøges. 

Målet er at gøre den kollektive trafik attraktiv for flere og sikre en effektiv infrastruktur, så vi hver især kan transportere os nemt og hurtigt, hvorhen vi gerne vil. 

Her kan du læse om en række af de projekter, vi arbejder på, eller for nyligt har afsluttet, der skal forbedre den kollektive transport og infrastrukturen i København. 

Kontakt