Du er her

Dit ansvar som grundejer

Du skal holde rent, glatførebekæmpe og rydde for sne, så fodgængere, skraldemanden og postbuddet kan komme sikkert forbi din ejendom.

Dit ansvar som grundejer afhænger af, om du bor på offentlig vej eller privat fællesvej. Her kan du læse mere om, hvad der gælder hvor.

Hvis du er grundejer på en offentlig vej

Som grundejer på en offentlig vej har du ud for din ejendom ansvar for at:

Flere steder i byen renholder kommunen dog fortovene for grundejernes regning. Den såkaldte fortovsordning er indført for at sikre, at veje og gader renholdes ensartet og regelmæssigt. Ordningen indebærer, at grundejerene betaler kommunen for at feje fortovet. Læs mere om fortovsordningen og se, hvilke veje der er med.
Snerydning og glatførebekæmpelse er ikke omfattet af fortovsordningen, men skal fortsat varetages af grundejeren.

Vintertjenesten i København sørger for at snerydde og glatførebekæmpe de offentlige veje og cykelstier. Du kan læse retningslinjerne for Vintertjenesten her.

Hvis du er grundejer på en privat fællesvej

Som grundejer på en privat fællesvej eller fællessti har du ud for din ejendom ansvar for at:

  • holde kørebane, cykelsti, fortov og udvendige trapper rene, fri for ukrudt og udhængende grene
  • rydde sne og gruse/salte på både kørebane, fortov, cykelsti og udvendige trapper
  • holde både kørebane, cykelsti og fortove i forsvarlig stand, dvs. reparere farlige huller, skæve fliser mm.
  • vedligeholde vejbrønde (regnvandsriste) og tilhørende stikledninger.

Du har ansvaret ud til midten af vejen, mens grundejeren på den modsatte side af vejen har pligt til at sørge for sin halvdel. Læs mere om vedligeholdelse af private fællesveje.

Se på kortet, om du bor på en privat fællesvej eller offentlig vej.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.