Dit ansvar som grundejer

Du skal holde rent, rydde for sne og glatførebekæmpe så fodgængere, skraldemænd og postbud kan komme sikkert forbi din ejendom.

Dit ansvar som grundejer afhænger af, om du bor på en offentlig eller privat fællesvej. Se på kortet, om du bor på en offentlig vej eller privat fællesvej.

Herunder kan du læse mere om, hvad der gælder hvor.

Hvis du er grundejer på en offentlig vej

Som grundejer på en offentlig vej har du ud for din ejendom ansvar for at:

Flere steder i byen sørger kommunen dog for, at fortovene bliver renholdt for grundejernes regning. Den såkaldte fortovsordning er indført for at sikre, at veje og gader renholdes ensartet og regelmæssigt. Ordningen indebærer, at grundejerne betaler kommunen for at feje fortovet. Se hvilke veje, der er med i fortovsordningen og læs mere om dit ansvar som grundejer, når du er en del af fortovsordningen. 

Du kan også læse om Kommunens forpligtelser om vinteren i Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste

Hvis du er grundejer på en privat fællesvej

Som grundejer på en privat fællesvej eller fællessti har du ud for din ejendom ansvar for at:

  • holde kørebane, cykelsti, fortov og udvendige trapper rene, fri for ukrudt og udhængende grene
  • rydde sne og gruse/salte på både kørebane, fortov, cykelsti og udvendige trapper
  • holde både kørebane, cykelsti og fortove i forsvarlig stand, dvs. reparere farlige huller, skæve fliser m.m.
  • vedligeholde vejbrønde (regnvandsriste) og tilhørende stikledninger.

Du har ansvaret ud til midten af vejen, mens grundejeren på den modsatte side af vejen har pligt til at sørge for sin halvdel. Læs mere om vedligeholdelse af private fællesveje.

Kontakt