Grundejeres ansvar for vej og fortov

Hvor meget du har ansvar for på fortov og vej afhænger af, hvilken type vej din ejendom ligger på. Se her, hvad der gælder hvor.

Tjek om din vej er offentlig vej eller privat fællesvej

Hvis du er grundejer ud til en offentlig vej

Som grundejer på en offentlig vej har du ud for din ejendom ansvar for:

  • at holde fortov og udvendige trapper rene, fri for ukrudt og udhængende grene.
  • at rydde sne og gruse/salte på fortovet og udvendige trapper.

Se regler for hække og træer ud til vejen

Læs mere om dine forpligtelser om vinteren

Læs mere om kommunens forpligtelser om vinteren

Fortovsordningen

Flere steder i byen sørger kommunen for, at fortovene bliver renholdt for grundejernes regning. Den såkaldte fortovsordning er indført for at sikre, at veje og gader renholdes ensartet og regelmæssigt. Ordningen indebærer, at grundejerne betaler kommunen for at feje fortovet. Se hvilke veje, der er med i fortovsordningen og læs mere om dit ansvar som grundejer, når du er en del af fortovsordningen.

Læs mere om fortovsordningen

Hvis du er grundejer ud til en privat fællesvej

Som grundejer på en privat fællesvej eller fællessti har du ud for din ejendom ansvar for:

  • at holde kørebane, cykelsti, fortov og udvendige trapper rene, fri for ukrudt og udhængende grene
  • at rydde sne og gruse/salte på både kørebane, fortov, cykelsti og udvendige trapper
  • at holde kørebane, cykelsti og fortove i forsvarlig stand, dvs. reparere farlige huller, skæve fliser m.m.
  • vedligeholde vejbrønde (regnvandsriste) og tilhørende stikledninger.

Du har ansvaret ud til midten af vejen, mens grundejeren på den modsatte side af vejen har pligt til at sørge for sin halvdel.