Dispensation for fjernvarme

I Københavns Kommune er der tilslutningspligt til fjernvarme. I særlige tilfælde dispenserer kommunen for tilslutningspligten.

Nyopført enfamiliehus

Hvis du opfører et nyt enfamilieshus som lavenergibyggeri, kan du få dispensation fra tilslutningspligten. Det kan du gøre ved at ringe til Område for Bygninger på tlf. 33 66 52 00, når du har sendt din ansøgning om byggetilladelse via Byg og Miljø (kræver NemID). Her skal du bede om at tilføje ekstra materiale til din igangværende ansøgning. Husk at også vedhæfte en energirammeberegning, som viser, at lavenergibestemmelserne er opfyldt

Andre mindre bygninger

For en ejendom, der ikke er et nyopført enfamiliehus, behandler vi en ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten efter en konkret vurdering. 

Du kan kontakte os på virkmiljoe@tmf.kk.dk eller tlf. 21 70 26 50 for at få vejledning om tilslutningspligt eller for at sende ansøgninger om dispensation.

Du kan læse mere om betingelser for dispensation i tilslutningsbekendtgørelsens § 15 og 17.

Større ejendomme

Der er aftagepligt til fjernvarme i byggeri med en tilslutningseffekt over 250kW. Etablering af andre varmeanlæg (som ikke er fjernvarme) kræver altid en dispensation, efter reglerne i projektbekendtgørelsen. Hvis du har spørgsmål  kan du kontakte os på virkmiljoe@tmf.kk.dk eller tlf. 21 70 26 50.

Råd og vejledning hos HOFOR

HOFOR vejleder fx om varmeregningen, priser og tilslutning til fjernvarme. På HOFOR's hjemmeside kan du bruge selvbetjening til fx aflæsning af varme- og gasforbrug og råd om, hvordan du kan spare på vand og energi. Det er også HOFOR du skal kontakte ved driftsforstyrrelser eller forsyningssvigt.

Kontakt