Dispensation for fjernvarme

I Københavns Kommune er der tilslutningspligt til fjernvarme. I særlige tilfælde dispenserer kommunen for tilslutningspligten.

Nyopført enfamiliehus

Hvis du opfører et nyt enfamilieshus som lavenergibyggeri, kan du søge dispensation fra tilslutningspligten til fjernvarme.

Du kan skal søge om dispensation sammen med din byggeansøgning i ansøgningsportalen Byg og Miljø eller ved at sende en ansøgning til virkmiljoe@tmf.kk.dk. Din ansøgning skal være skriftlig begrundet og vedlagt energirammeberegning som viser, at lavenergibestemmelserne er opfyldt.

Andre mindre bygninger

For en ejendom, der ikke er et nyopført enfamiliehus, behandler vi en ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten efter en konkret vurdering. 

Du kan kontakte os på virkmiljoe@tmf.kk.dk eller tlf. 3366 5600 for at få vejledning om tilslutningspligt eller for at sende ansøgninger om dispensation.

Du kan læse mere om betingelser for dispensation i tilslutningsbekendtgørelsens § 15 og 17.

Større ejendomme

Der er aftagepligt til fjernvarme i byggeri med en tilslutningseffekt over 250kW. Etablering af andre varmeanlæg (som ikke er fjernvarme) kræver altid en dispensation, efter reglerne i projektbekendtgørelsen. Hvis du har spørgsmål  kan du kontakte os på virkmiljoe@tmf.kk.dk eller tlf. 33 66 33 06.

Råd og vejledning hos HOFOR

HOFOR vejleder fx om varmeregningen, priser og tilslutning til fjernvarme. På HOFOR's hjemmeside kan du bruge selvbetjening til fx aflæsning af varme- og gasforbrug og råd om, hvordan du kan spare på vand og energi. Det er også HOFOR du skal kontakte ved driftsforstyrrelser eller forsyningssvigt.

Kontakt