Deltidspasning i forbindelse med barsel 30 timer

Deltidsplads i forbindelse med barsel er for børn, der er indmeldt i et dagtilbud. En deltidsplads nedsætter forældrebetalingen.

For børn der er over 6 måneder og frem til skolestart

Du har ret til deltidspasning i forbindelse med barsel i det pasningstilbud, dit barn er indmeldt i, hvis én eller begge forældre kan dokumentere, at I holder barsel efter reglerne i barselsloven. En deltidsplads nedsætter forældrebetalingen.

Så længe én forælder afholder fravær i forbindelse med barsel, har I ret til en deltidsplads i det indmeldte dagtilbud. Forældre kan derfor skiftes til at have barsel under den ansøgte periode for deltidsplads. I kan have op til 5 uger, hvor barslen er afbrudt, uden barnet mister retten til en deltidsplads.

Hvis du genoptager arbejdet delvist har dit barn fortsat ret til en deltidsplads, så længe én af forældrene afholder barsel svarende til 40 % af arbejdstiden (fx 2 dage om ugen, eller 16 timer på en 40 timers arbejdsuge).

Med en deltidsplads i forbindelse med barsel er det muligt at nedsætte pasningstiden i dagtilbuddet til 30 timer om ugen mod en reduceret forældrebetaling. Du kan selv planlægge, hvornår timerne bliver lagt indenfor dagtilbuddets åbningstid, men tiden skal være fleksibel i forhold til dagtilbuddets planlagte dagligdag.

Kontakt