Bylivsregnskab

København gennemfører systematiske målinger af byliv og følger tendenser i det københavnske byliv.

København er en by, der fungerer. Der er liv mellem husene, men succesen er ikke opstået tilfældigt. Den er et resultat af mange års målrettet arbejde med at udvikle byen, som har taget udgangspunkt i københavnerne – altså alle dem, der bor, bruger, besøger, samarbejder eller driver virksomhed i Køben­havn.

I 2010 udgav Københavns Kommune sit første bylivsregnskab, som følger status på tre centrale målsætninger i visionen ’Metropol for mennesker ’

Siden sidste bylivsregn­skab er ’Metropol for Mennesker’ blevet afløst af en ny vision ’Fællesskab København, vision for 2025’. Visionen indeholder mere ambitiøse mål på teknik- og miljøområdet, som skal sikre, at vi også i 2025 har en fantastisk by for alle, hvor hver­dagens byliv er prioriteret højt. 

Bylivsregnskabet bygger på systematiske registreringer af menneskers aktiviteter i byens offentlige rum og er sammensat af tal fra en række forskellige undersøgelser.

Med den systematiske registrering får vi en status på bylivs målsætningerne fra Fællesskab København.

Se Bylivsregnskaber for de seneste år

Se tallene bag bylivsregnskabet