Du er her

Bydelsplaner

Lokaludvalgenes bydelsplaner kan ses som lokaludvalgenes visioner for de respektive bydele.

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

  • At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
  • At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan.

Læs de 12 bydelsplaner i Københavns Kommune. Disse findes nederst på siden.

Du kan også finde mere information om bydelsplanerne på lokaludvalgenes enkelte hjemmesider.

Oversigt over de 12 lokaludvalg i Københavns Kommune:

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.