Digital Borger - ung finder vej

En læringspakke, der styrker 15 – 18 årige i at navigere i det offentlige digitale Danmark.

Københavns Kommune arbejder aktivt med at styrke 15 – 18 åriges brug af offentlige, digitale selvbetjeningsløsninger. Vi har udviklet et sjovt og effektivt undervisningsmateriale til brug i 9. klasse og 10. klasse, på produktionsskoler, efterskoler, erhvervsskoler og de gymnasiale ungdomsuddannelser, som styrker de unge. Materialet er landsdækkende, gratis og kan tilgås nedenfor.  

Det er ikke altid lige let for unge at finde hoved og hale i de krav, der bliver stillet til dem fra det offentlige Danmark. Mange unge over 15 får f.eks. ikke tjekket deres digitale postkasse. Det kan have alvorlige konsekvenser. Det kan være drømmeuddannelsen, der glipper. En indkaldelse til læge eller tandlæge, de misser. Eller rykkergebyrer, der bare vokser og vokser. Unge oplever derudover vanskeligheder med at finde relevant information og hjælp, når de har brug for det.

”Digital Borger – ung finder vej” klæder eleverne på til at navigere i det offentlige digitale Danmark. Materialet består af en lærervejledning, introfilm, powerpoint med informationer og øvelser, »Borgerskema«, 4 casefilm med tilhørende opgaveark til gruppeopgaver og en afsluttende quiz (i kahoot). Undervisningstiden er 2 x 45 minutter (med mulighed for at udvide) og forberedelsestiden er ca. 20 – 30 minutter.

Skoler i Københavns Kommune har mulighed for at bestille konsulenter fra Københavns Borgservice til at undervise ud fra materialet. Se Bestil underviser.

Kontakt

Christian Kühne

Kultur- og Fritidsforvaltningen
+45 24 48 93 70