Du er her

Digital Borger - ung finder vej

En læringspakke, der styrker 15 – 18 årige i at navigere i det offentlige digitale Danmark.

Københavns Kommune arbejder aktivt med at styrke 15 – 18 åriges brug af offentlige, digitale selvbetjeningsløsninger. Vi har udviklet en læringspakke til brug i 9. klasse og10. klasse, på produktionsskoler, efterskoler, erhvervsskoler og de gymnasiale ungdomsuddannelser. Pakken kan også bruges udenfor skoleregi.

Det offentlige stiller en lang række krav til unge, når de fylder 15 år og bliver delvist myndige. De unge er blandt andet forpligtet til at reagere på meddelelser i deres digitale postkasse, og til at benytte offentlige, digitale selvbetjeningsløsninger.

Mange unge over 15 er ikke gode nok til at tjekke deres digitale postkasse. Det kan have alvorlige konsekvenser for dem i form af rykkergebyrer, der vokser, muligheden for at komme ind på drømmeuddannelsen, der glipper, indkaldelsen til session eller tandlæge, de overser. Eksemplerne er mange. Unge oplever derudover vanskeligheder med at finde relevante informationer og hjælp, når de har brug for det.

De unge er ikke ”digitale indfødte”, som vi ellers ofte hører det, men har behov for digital dannelse for at kunne begå sig i junglen af offentlige selvbetjeningsløsninger på nettet. Københavns Kommune ønsker med undervisningspakken at styrke de unge.

Undervisningspakken er effektiv og nem at bruge. Undervisningstiden er sat til 90 minutter, som du som underviser kan udvide, hvis du finder det givtigt, og du kan i udgangspunktet klare dig med omkring 30 – 45 minutters forberedelsestid. Vi har sørget for, at du kan inddrage alle dine elever i undervisningen, og at du kommer omkring forskellige former for samarbejde mellem eleverne.

Materialet består af en lærervejledning, som du kan forberede dig ud fra og støtte dig til undervejs i undervisningen. Materialet består derudover af en PowerPoint, en række engagerende øvelser og en stribe film, som du kan bruge forskellige steder i undervisningen.

Materialet er testet i samarbejde med københavnske skoler og elever, men kan bruges over hele landet. Det kan tilgås nedenfor.

Skoler i Københavns Kommune har mulighed for at bestille konsulenter fra Københavns Borgservice til at undervise ud fra materialet. Se Bestil underviser.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.