Ungeråd KBH

Københavns ungeråd er de unges direkte talerør til byens politikere, hvor de får mulighed for at sætte deres præg på Købehavn.

Målet med Ungeråd KBH er at sikre, at unge har medindflydelse på udviklingen i Københavns Kommune, får indblik i den demokratiske proces og er med til at kvalificere de politiske beslutninger der træffes. Dette sker gennem et direkte samarbejde mellem Ungerådet og politikerne, hvor unges viden, idéer og behov aktivt bliver bragt i spil.

Hvert år kan Ungeråd KBH anmode om at få fire forslag behandlet politisk af Københavns Borgerrepræsentation. Udover ungerådets fire forslag er rådet høringspartner på en række områder.

Kontakt

Ungerådssekretariatet

Fredericiagade 39

1310 København K