Søg
Offentliggjort
Frist

Sydhavn Genbrugscenter søger formidlere til workshops til efterår/vinter 2022/23

Københavns Kommune søger formidlere til workshops i 2022 - 2023.

Vores vision frem mod 2025 ”Fællesskab København” indeholder en ambition om, at København i 2025 skal være CO2-neutral og en by, der ikke spilder ressourcer.

I 2050 skal København være en by fri for affald.

Sydhavn Genbrugscenter blev indviet i maj 2019. Ud over at fungere som almindelig genbrugsstation udvikler vi nye cirkulære løsninger for at at flere af byens affaldsressourcer bliver genbrugt.

Nogle af de indsatser der skal bidrage til dette, er aktiviteter, hvor borgere får hjælp til at genbruge og upcycle materialer og effekter, der ellers ville være blevet til affald.

I 2019 blev der afholdt 80 workshops, hvor borgere kunne få hjælp til at reparere og upcycle fx ødelagte tekstiler, elektronik, træ eller cykler, som derefter kunne genbruges.

Grundet covid-19 har antallet af afholdte workshops været lavere i 2020 og 2021, men med efteråret 2022 starter vi en ny sæson op.

På hver af de afholdte workshops var der en formidler, der havde ansvar for planlægning og afvikling.

Københavns Kommune leder nu efter formidlere til workshops i 2022 - 2023.

Der kan søges om at blive formidler på følgende forløb:

 1. Reparation af ødelagte produkter: borgere kan medbringe fx ødelagte møbler og underviseren hjælper borgerne med at reparere dem, så de ikke bliver til affald.
 2. Byg nye produkter af genbrugstræ: underviseren hjælper borgere med at bygge nye produkter ud af genbrugstræ. Det kan være en hylde, en plantekasse eller noget helt tredje. Det vigtige er, at der bliver omdannet affaldstræ til nye produkter, som borgerne tager med hjem og bruger.
 3. Reparation af ødelagt tøj: borgere kan medbringe ødelagt tøj og få hjælp til at reparere dette. Det kan være huller i bukser, knapper der er faldet af, eller andre ting. Reparationen gør, at borgere tager tøjet med hjem og genbruger det.
 4. Lav nye produkter af ødelagte tekstiler: formidleren hjælper borgere med at lave nye produkter, fx tasker, tøj, tæpper mv. af tekstiler der ellers ville være endt som affald.
 5. Reparation af ødelagt elektronik som borgere medbringer, der ellers ville være blevet til affald.  
 6. Reparation af ødelagte cykler, der ellers ville være blevet til affald.

Tilbud

For at komme i betragtning skal der gives et tilbud, der indeholder følgende informationer:

 • En beskrivelse af det undervisningsforløb du ønsker at afholde (300 – 600 ord) og hvilke(t) af de 6 ovenstående forløb, dit forløb hører ind under.
 • Hvor mange deltagere der kan deltage i hvert undervisningsforløb (typisk mellem 15 og 30 deltagere).
 • Beskrivelse af hvilket og hvor meget udstyr der skal bruges herunder om der er særlige sikkerhedshensyn / overvejelser ift. udstyr fx udsugning.
 • Din erfaring med og/eller forudsætninger for at afholde undervisningsforløbet eller lignende undervisningsforløb.

Tilbud vurderes ud fra følgende kriterier

 • Der vil blive udvalgt undervisningsforløb der sikrer, at der er aktiviteter for forskellige målgrupper og med forskellige materialetyper.
 • Det er positivt, hvis du har erfaring og / eller forudsætninger for at afholde undervisningsforløbet.
 • Det vil blive prioriteret at vælge undervisningsforløb, der ikke kræver meget indkøb af udstyr.
 • Undervisningsforløb med forventet større efterspørgsel vil blive prioriteret.

Økonomi

 • Formidleren vil modtage et honorar pr undervisningsgang på 2.000 kr. ex moms. Dette dækker alle udgifter herunder til forberedelse, transport mv.

Deadline for tilbudsgivning

Tilbud skal sendes til projektleder for Sydhavn Genbrugscenter Mette Hagedorn.

senest d. 21. august 2022 kl. 23.59.

Udvalgte formidlere vil blive kontaktet senest den 1. september 2022 med henblik på at aftale hvornår forløbene kan finde sted.

Hvis der er spørgsmål, kan de også stilles til Mette Hagedorn.

Øvrige informationer

- Efterspørgslen for de enkelte undervisningsforløb er med til at afgøre hvor mange undervisningsgange hver tilknyttet underviser vil blive tilbudt. Typisk vil der blive afholdt mellem et og fem af hvert undervisningsforløb. Der er ikke mulighed for at søge om hverken fuld- eller deltidsstillinger.

- Det er muligt at være mere end en formidler pr. workshop, men betalingen vil fortsat være 2.000 kr. i alt. Det vil sige, at hvis der er 2 formidlere på en workshop, skal hver af disse efterfølgende sende en faktura på 1.000 kr.

- Formidlere vil blive oprettet i Københavns Kommunes indkøbssystem. Dette kræver dialog mellem formidleren og personale fra indkøbsafdelingen. Formidleren skal efter endt workshop sende EAN-faktura med indkøbsordrenummer.

- Der er ikke mulighed for at lave udlæg til indkøb og derefter få disse udlæg refunderet. Der kan blive tale om, at vi kan indkøbe ekstra ting til workshoppen, fx særligt værktøj, men dette skal afklares med Kristoffer senest en måned før workshoppens afholdelse og værktøjet skal fremgå af den liste, der fremsendes med tilbuddet.

- Det er op til Københavns Kommune om det skal være gratis at deltage på workshoppen eller om det koster noget. Hvis det koster noget at deltage, skal formidleren bede mennesker, der kommer og ønsker at deltage på workshoppen, men som ikke har billet, om at overføre betaling via Mobile Pay på det samme beløb som de øvrige billetter har kostet. Betalingen fra Københavns Kommune til formidleren er det samme beløb, 2.000 kr., uanset om der bliver taget betaling for billetter eller ikke.

- Workshops kan aflyses med op til tre dages varsel uden at formidleren skal kompenseres. Det betyder, at hvis workshoppen bliver aflyst seneste tre dage før workshoppens afholdelse, bliver der derfor ikke betaling til underviseren. Bliver den aflyst senere end dette, bliver formidleren betalt det fulde honorar.

- Formidleren skal selv sørge for forsikring af sig selv – formidleren er ikke forsikret igennem Københavns Kommune.

Formidlerens ansvar før workshoppen

- Sende tekst, tidspunkt og dato til projektlederen med beskrivelse af workshoppen til Facebook mv samt forslag til tidspunkt og dato. Tidspunkt og dato skal formidleren først have tjekket på Sydhavn Genbrugscenters Facebookside: hvis der ikke er noget på eventsiden, kan tidspunkt / dato foreslås.

- Sikre at opstilling af borde, stole mv. er som underviseren har brug for forud for workshoppens afholdelse. Opstillingen kan ske fra 30 min. før workshoppens afholdelse, hvis der er andre workshops den pågældende dag.

- Finde, indsamle og klargøre de affaldsressourcer, der skal bruges i workshops. Der må kun arbejdes med affaldsressourcer, der bliver indsamlet i Sydhavn Genbrugscenter. Indsamlingen planlægges med projektleder Kristoffer Carr-Saunders

- Formidleren skal komme ud i Sydhavn Genbrugscenter en eller to hverdage før workshoppen skal afvikles og der sikre sig, at alle forhold er som de skal være. Det inkluderer: tjekke at der er kaffe, te og mælk, at der er tilstrækkeligt med affaldsressourcer lagt til side, at der er styr på hvor det værktøj der skal bruges, er at finde, at formidleren får nøgle til Sydhavn Genbrugscenter.

Formidlerens ansvar under workshoppen

- Formidleren skal sørge for, at arbejdet foregår sikkert og forsvarligt, og at deltagerne på workshops bliver instrueret så værktøj og maskiner bliver brugt sikkert og uden at forsage skader på deltagerne og udstyr.

- Tage 5 billeder fra workshops og sikre at alle personer på billederne underskriver samtykkeerklæringer og at disse samtykkeerklæringer sendes på e-mail til projektlederen.

- Registrere antallet af fremmødte gæster, også på Billetto så evt. no-show fees kan blive registreret. Registreringerne sendes til projektlederen senest 3 dage efter workshoppen er blevet afholdt.

Formidlerens ansvar efter workshoppen

- Rydde op herunder stille borde og stole tilbage i den opstilling, de i udgangspunktet skal have samt stille kopper, glas mv. i opvaskemaskinen, tømme kaffekander etc. Der kan være planlagt workshops med 30 minutters mellemrum, dette skal der tages højde for.

- Aflevere nøgle til Sydhavn Genbrugscenter tilbage til projektlederen senest 3 dage efter formidlerens sidste workshop er blevet afholdt.