Tidsbegrænset parkering

København er, udover de almindelige betalingszoner, også inddelt i områder med tidsbegrænset parkering

For alle tidsbegrænsede zoner gælder:

  • Det er ikke muligt at købe ekstra parkeringstid, og der udstedes ikke gæstelicenser eller gæstebilletter
  • Beboere i en tidsbegrænset zone kan bestille en gratis beboerlicens
  • Lokale p-restriktioner gælder stadig på strækninger, hvor der ved særlig skiltning er markeret andre parkeringsbegrænsninger.

Områder med 3-timers tidsbegrænsning:

  • Tre-timers parkering i tidsrummet kl. 08-19 på hverdage uden betaling
  • Weekender og helligdage er fritaget for 3 timers tidsbegrænsning

Grønjord (GJ) 
Hellerup Station (HS)  
Vanløse Station (VL)
Lergravsparken (LP)
Nordvest (NV)
Valby Syd (VS)
Havnestad (HA)

Områder med 1-times tidsbegrænsning:

  • En-times begrænsning mandag til lørdag kl. 08-17. Det er gratis at parkere.  
  • Virksomheder med adresse i Den Hvide Kødby kan ansøge om en gratis erhvervslicens til de af virksomhedens køretøjer, som alene må anvendes erhvervsmæssigt.
  • Beboere med licens til den omkringliggende licenszone Vesterbro (VB) kan parkere i parkeringszonen Den Hvide Kødby kl. 17-08 mandag til fredag og fra fredag kl. 17 til mandag kl. 8. Se licenszonekort VB.  

Den Hvide kødby (HK)

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.