Tidsbegrænset parkering

København er, udover de almindelige betalingszoner, også inddelt i områder med tidsbegrænset parkering

For alle tidsbegrænsede zoner gælder:

  • Det er gratis at parkere i zonen i det tidsrum, som er angivet på skiltet.
  • Det er ikke muligt at købe ekstra parkeringstid, og der udstedes ikke gæstelicenser eller gæstebilletter.
  • Beboere i en tidsbegrænset zone kan bestille en gratis beboerlicens.
  • Lokale p-restriktioner gælder stadig på strækninger, hvor der ved særlig skiltning er markeret andre parkeringsbegrænsninger.

Områder med 3-timers tidsbegrænsning:

  • Der er gratis parkering i op til tre timer.
  • Tre-timers parkering i tidsrummet kl. 08-19 på hverdage uden betaling.
  • Weekender og helligdage er uden begrænsning, dvs. gratis parkering og ingen tidsbegrænsning.

Grønjord (GJ) 
Hellerup Station (HS)  
Vanløse Station (VL)
Lergravsparken (LP)
Nordvest (NV)
Valby Syd (VS)
Havnestad (HA)

Den Hvide Kødby:

  • En-times begrænsning mandag til lørdag kl. 08-17. Det er gratis at parkere.  
  • Virksomheder med adresse i Den Hvide Kødby kan ansøge om en gratis erhvervslicens til de af virksomhedens køretøjer, som alene må anvendes erhvervsmæssigt.
  • Beboere med licens til den omkringliggende licenszone Vesterbro (VB) kan parkere i parkeringszonen Den Hvide Kødby kl. 17-08 mandag til fredag og fra fredag kl. 17 til mandag kl. 8. Se licenszonekort VB.  

Den Hvide kødby (HK)

Kontakt