Tidsbegrænsede parkeringszoner

København er, udover de almindelige betalingszoner, også inddelt i tidsbegrænsede parkeringszoner med licens.

For alle tidsbegrænsede parkeringszoner gælder:

 • Det er gratis for alle at parkere i zonen - husk at sætte p-skiven.
 • Det er ikke muligt at købe ekstra parkeringstid
 • Beboere i en tidsbegrænset licenszone kan søge om en gratis beboerlicens, som fritager dem fra tidsbegrænsningen i licenszonen.
 • Borgere med adresse i en tidsbegrænset licenszone kan søge om gæstelicens for tre dage ad gangen.
 • Lokale p-restriktioner gælder stadig på strækninger, hvor der ved særlig skiltning er markeret andre parkeringsbegrænsninger, eksempelvis 3 timers tidsbegrænsning ved nogle ladestandere. 

Licenszoner med 3 timers tidsbegrænsning

 • Op til tre-timers parkering på hverdage. Det er gratis at parkere.
 • Weekender og helligdage er uden begrænsning, dvs. gratis parkering og ingen tidsbegrænsning.
 • Delebiler med fast stamplads (licens) kan parkere tidsubegrænset i Københavns Kommunes 3 timers tidsbegrænsede zoner.
 • Lokale p-restriktioner gælder stadig på strækninger, hvor der ved særlig skiltning er markeret andre parkeringsbegrænsninger, eksempelvis 3 timers tidsbegrænsning ved nogle ladestandere. 

Du kan her finde et PDF-kort over licenszonerne med 3 timers tidsbegrænset parkering:

Den Hvide Kødby

 • En-times begrænsning mandag til lørdag kl. 08-17. Det er gratis at parkere.
 • Virksomheder med adresse i Den Hvide Kødby kan søge om en gratis erhvervslicens til de af virksomhedens køretøjer, som alene må anvendes erhvervsmæssigt.
 • Beboere med licens til den omkringliggende licenszone Vesterbro (VB) kan parkere i p-zonen "Den Hvide Kødby" kl. 17-08 mandag til fredag og fra fredag kl. 17 til mandag kl. 8. Se licenszonekort VB.  

Du kan her finde et PDF-kort over licenszonen:

Øvrige områder med tidsbegrænsning:

Vær opmærksom på, at kortet herunder kun viser de licenszoner, som kommunen udsteder licens til.

Ud over de zoner, der vises på kortet, gælder der lokalt skiltede tidsbegrænsninger på enkelte strækninger og enkelte zoner i byen. Reglerne for disse fremgår af den lokale skiltning.

 

Spørgsmål og svar om tidsbegrænset parkering

Vis alle

Jeg bor i en tidsbegrænset zone

Hvis du bor i et område med tidsbegrænset parkering, kan du søge om en gratis beboerlicens og dermed mulighed for at parkere i nærheden af din bolig hele døgnet.

Licensen udstedes for 1 år gældende fra startdato og fritager dig for den 3-timers tidsbegrænsning, der gælder i parkeringszonen på hverdage.

Søg om licens til en tidsbegrænset zone

Jeg arbejder i en tidsbegrænset zone

Arbejder du i et område med tidsbegrænsning og plejer du at køre i bil frem for at tage offentlig transport, skal du være opmærksom på, at bilen kun må parkere det antal timer der gælder for zonen. Det er ikke muligt at tilkøbe yderligere tid. 

Gæst/gæster i en tidsbegrænset zone

Kommunen må ikke opkræve betaling for parkering i tidsbegrænsede zoner, og der er derfor ikke nogen p-automater eller muligheder for at købe periodekort eller lignende.  

Tidsbegrænsningen gælder for alle gæster, håndværkere og andre, som besøger den tidsbegrænsede zone. I 3 timers zonerne gælder tidsbegrænsningen dog kun på hverdage, så hvis man fx har gæster i weekenden, kan de stadig komme på besøg uden at skulle flytte bilen. 

Som beboer i en tidsbegrænset licenszone kan du søge om gæstelicenser i vores selvbetjeningsløsning www.parkering.kk.dk. Gæstelicensen er gratis og gyldig i tre dage ad gangen.

I Den Hvide Kødby gælder der 1 times tidsbegrænsning i tidsrummet kl. 08-17 mandag til lørdag, så besøgende kan parkere ubegrænset om aftenen. 

Jeg har virksomhed i en tidsbegrænset zone

Virksomheder med adresse i et område med tidsbegrænset parkering, og som er ejer af erhvervskøretøjer kan søge om en gratis erhvervslicens. Denne giver adgang til at parkere uden tidsbegrænsning nær virksomheden.

Erhvervslicensen udstedes kun til virksomhedens køretøjer, der jf. registreringsbekendtgørelsen alene må anvendes erhvervsmæssigt, og fritager virksomheden for den tidsbegrænsning, der gælder i parkeringszonen.

Søg om gratis erhvervslicens

Weekender og helligdage

Den tidsbegrænsede 3-timers zone gælder kun på hverdage. Weekender og helligdage er undtaget af 3-timers tidsbegrænsningen.

Bemærk at den 24. december og Grundlovsdag (5. juni) ikke er helligdage. Du skal derfor fortsat indstille p-skiven på disse dage, hvis det i øvrigt er en hverdag. 

Kontakt

Område for Parkering

Postboks 446

1505 København V

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00