Statikererklæring i byggeansøgninger søgt før 1. januar 2020

Hvis dit byggeri vil påvirke bærende konstruktioner, kan det være et krav at få en erklæring fra en anerkendt statiker.

Når du ansøger om tilladelse til et byggeri, der vil påvirke bærende konstruktioner, vil det i nogle tilfælde være et krav, at du indsender en erklæring fra en anerkendt statiker. 

Sager hvor en statikererklæring er et krav

Byggesager, der påvirker bærende konstruktioner, inddeles i konsekvensklasser alt efter alvoren af de konsekvenser, det kan have, hvis konstruktionen svigter. Risikoberegningen har fokus på økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser samt risiko for tab af menneskeliv.

Hvis din byggesag omfatter et konstruktionsprojekt i konsekvensklasse CC3 eller CC3+, er det et krav, at du indsender en erklæring fra en anerkendt statiker sammen med din byggeansøgning.

Vigtigt ved indsendelse af erklæring fra anerkendt statiker:

  • Det skal fremgå tydeligt af din ansøgning, at den indeholder en erklæring fra en anerkendt statiker.
  • Erklæringen skal indeholde beskrivelse og omfang af det kontrollerede samt den anerkendte statikers eventuelle bemærkninger
  • Indsendelse af erklæringen ændrer ikke ved de krav, der er til indplacering i konstruktionsklasser eller til den dokumentation, der skal indsendes.

Hvis du har spørgsmål om konstruktionsprojekter eller statikererklæringer, kan du sende en mail til vores specialteam via ”skriv besked” nedenfor.

Kontakt