Spisested. Krav til byggetilladelse

Find ud af, hvad du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at etablere et pizzeria, en bar, en café eller en restaurant i København.

Undersøg om byggeriet er tilladt i området

Hvis du ønsker at etablere et pizzeria, en bar, en café eller et andet spisested i København, skal du starte med at undersøge, om det er tilladt at have en restauration i det område. Det kan du finde ud af i kommuneplanen for dit område. Du kan se her, hvilke planer der gælder for området.

Krav for at du kan etablere pizzeria, café, bar eller restaurant

Adgang for handicappede

Hvis der ikke tidligere var restauration i lejemålet, vil ændringen betyde, at vi stiller krav om, at der etableres niveaufri adgang til lejemålet samt et kundetoilet, som er handicapvenligt.

Ansatte og personaleforhold

Hvis du forventer at have mere end 3 ansatte i din restauration ad gangen, skal du sørge for, at personaleforholdene er i orden. Det vil sige, at du skal sørge for, at de har et toilet og et personalerum. Det er vigtigt, at dit personalerum har et vindue, så de ansatte kan se ud på omgivelserne.

Ventilationen skal være i orden

Når du indretter en restauration, skal du også sørge for, at ventilationsforholdene er i orden. I Københavns Kommune stiller vi som betingelse, at aftrækket fra ventilationen skal føres op over tag. Det skal ske enten via en skorsten/aftrækskanal, eller ved at du fører en ventilationskanal op langs facaden på ejendommen. Du skal ventilere både toiletter og køkken på denne måde. Det er ikke tilladt at ventilere ved blot at føre ventilationsaftrækket gennem facaden. Se mere om ventilation til køkken og badeværelser.

Dit affald skal håndteres rigtigt

Din restauration vil give en mængde affald, og det er dit ansvar at sørge for at affaldet bliver håndteret. Du skal forklare os, hvor det skal opbevares, og hvordan det bliver afhentet. Det kan ofte lade sig gøre at deltage i ejendommens allerede etablerede aftaler om afhentning af husholdningsaffald. I modsat fald skal virksomheden lave en aftale med en privat renovatør om indsamling af affald.

Du skal vurdere støjniveauet

Du skal også vurdere, om din restaurant vil give et øget støjniveau. Du kan læse i pjecen "Indretning og drift af restaurationer i Københavns Kommune" hvad du kan gøre for at mindske generne.

Skiltning

Hvis du vil sætte et skilt op, skal du også vise os, hvordan det kommer til at se ud, og hvor det skal placeres.

For at få byggetilladelsen

Du skal søge digitalt, og i den digitale løsning vil du blive bedt om at dokumentere, at du overholder alle de krav, vi gennemgår på denne side. Gå til din digitale byggeansøgning.

Kontakt