Søg

Sorteringspunkter i Valby

Hvor vil du gerne kunne sortere dit affald i byrummet?
Vi vil gerne have dine forslag til, hvor det vil være en god ide at have et sorteringspunkt i Valby.

Foreslå en placering på kortet. Her har du mulighed for at indtegne punkter hvor du synes, at det vil være en god ide at placere et sorteringspunkt.

Forslag til placering af sorteringspunkter i Valby samles i en bydelsplan, som du får mulighed for at give dine bemærkninger og kommentarer til.

Følg med på siden her eller hos dit Lokaludvalg eller Miljøpunkt, for at se, hvornår planen for placering af sorteringspunkter i Valby er klar. Planen skal herefter godkendes i Teknik- og Miljøudvalget.
 

Anlæg af sorteringspunkter

Anlægsarbejdet i Valby går i gang i 2023. Hvis du er nabo til et sted, hvor vi skal i gang med at lave et nyt sorteringspunkt, får du information om, hvad der skal ske, og hvornår det skal ske.