Søg

Sorteringspunkter i Brønshøj-Husum

Hvor vil du gerne kunne sortere dit affald i byrummet?
Vi vil gerne have dine forslag til, hvor det vil være en god ide at have et sorteringspunkt i Brønshøj-Husum.

Foreslå en placering på kortet. Her har du mulighed for at indtegne punkter hvor du synes, at det vil være en god ide at have et sorteringspunkt.

Dine og andre borgeres input til placering indgår i forvaltningens arbejde med at finde endelige forslag til placeringer til sorteringspunkter på Brønshøj-Husum.

Vi finder placeringerne på baggrund af data, screening i bydelen og på baggrund af input fra Lokaludvalg og fra københavnerne.

Samtidig arbejder vi bl.a. for, at placeringerne ligger bolignært, at placeringerne passer bedst muligt i byrummet, at der er plads til, at skraldebilen kan standse for at tømme beholderne, og at anlægget ikke generer ledninger i luften eller i jorden.

Forslag til placering af sorteringspunkter i Brønshøj-Husum samles i en bydelsplan, som du får mulighed for at give dine forslag og kommentarer til. Planen skal herefter godkendes i Teknik- og Miljøudvalget.

Anlæg af sorteringspunkter

Anlægsarbejdet i Brønshøj-Husum går i gang i 2023. Hvis du er nabo til et sted, hvor vi skal i gang med at lave et nyt sorteringspunkt, får du information om, hvad der skal ske, og hvornår det skal ske.