Søg

Sorteringspunkter på Amager Øst

Forvaltningen har nu fundet placering af 57 sorteringspunkter på Amager Øst.

Placering af sorteringspunkter

Placeringerne er fundet på baggrund af input fra Amager Øst Lokaludvalg og fra københavnerne, som har indsendt mere end 4000 forslag til placeringer over hele byen via en digital kortløsning, ligesom borgerne er kommet med input til forvaltningens forslag.

Samtidig har forvaltningen bl.a. sikret, at sorteringspunkterne etableres bolignært, og hvor der er et naturligt højt flow af københavnere, ligesom placeringerne er sikret i forhold til trafikale og tekniske hensyn. Når anlæggene projekteres detaljeret, kan der komme ændringer til enkelte placeringer.

Forslag til placering af sorteringspunkterne er samlet i ’Bydelsplan for sorteringspunkter på Amager Øst’, der er godkendt i Teknik- og Miljøudvalget 6. december 2021, og Af Københavns Borgerrepræsentation 3. februar.

Se Bydelsplanen og placeringen af de enkelte sorteringspunkter her.

Du kan også se placering af sorteringspunkter på Amager Øst på kortet nedenfor. Søger du på en adresse, viser kortet de sorteringspunkter, der ligger i nærheden af den adresse. Hvis du klikker på det enkelte sorteringspunkt, kan du få mere information om dette.

Kort over placeringer af sorteringspunkter på Amager Øst

Anlæg af sorteringspunkter

Anlægsarbejdet på Amager Øst går i gang i efteråret 2022. Hvis du er nabo til et sted, hvor vi skal i gang med at lave et nyt sorteringspunkt, får du information om, hvad der skal ske, og hvornår det skal ske.