Snittegning til byggeriet

Se, hvordan en snittegning skal se ud, når du ansøger om byggetilladelse. Find ud af, hvordan du anskaffer en snittegning.

En snittegning er relevant for byggerier, hvor de bærende bygningsdele belastes, eksempelvis ved lejlighedsbyggeri. Snittegningen viser et tværsnit af hele bygningen - både over og under jorden. Tegningen skal vise, hvordan det, du bygger, belaster eller ændrer de bærende bygningsdele.

En snittegning skal fx også vise højden i bygningens rum, og om vinduerne kan anvendes som redningsåbninger i tilfælde af brand.

Se hvordan en snittegning skal se ud.

Sådan anskaffer du en snittegning

Du kan tage udgangspunkt i en kopi af den originale snittegning, og hvis du ikke selv har en, kan du anskaffe den gennem vores Kundecenter.

Sådan sender du snittegningen sammen med din byggeansøgning

Når du har modtaget snittegningen, skal du indtegne dine ændringer og scanne den ind. Herefter skal du uploade snittegningen under dokumentationskravet for snittegning på din byggeansøgning. Gå til ansøgningsportalen Byg og Miljø.

Kontakt