Situationsplan til byggeriet

Se, hvordan en situationsplan skal se ud, når du ansøger om byggetilladelse. Find ud af, hvordan du anskaffer en situationsplan.

En situationsplan viser hele matriklen. Her skal du angive, hvor byggeriet ligger på grunden, byggeriets afstand til skellet samt andre bygninger på grunden og afstanden til disse.

En situationsplan kan både vise en matrikel (grund) med et en-families hus, et rækkehus og en etageejendom på. Situationsplanen viser alt fra placering af drivhuse, skure, carporte, cykelparkering, affaldscontainere samt eventuelle brandredningsarealer. 

Eksempler på situationsplaner

Her kan du se eksempler på situationsplaner for udvalgte byggeprojekter:

Sådan anskaffer du en situationsplan

Du kan tage udgangspunkt i en kopi af den originale situationsplan, og hvis du ikke selv har en, kan du anskaffe den gennem vores Kundecenter.

Sådan sender du situationsplanen sammen med din byggeansøgning

Når du har modtaget situationsplanen, skal du indtegne dine ændringer og scanne den ind. Herefter skal du uploade situationsplanen under dokumentationskravet for situationsplan på din byggeansøgning. Gå til ansøgningsportalen Byg og Miljø.

Kontakt