Søg

Sagsbehandlingstid på din byggesag

Se hvor lang tid det tager at behandle din byggeansøgning, og læs, hvad du kan gøre for at undgå unødig ventetid.

Se de aktuelle sagsbehandlingstider

Der er desværre lange sagsbehandlingstider på de fleste byggesager, bl.a. på grund af ophobning af sager efter hyppige lovændringer.

Vi er bevidste om, at den lange sagsbehandlingstid er utilfredsstillende og kan give problemer for jer som ansøgere. Vi arbejder derfor på at få nedbragt sagsbehandlingstiden.

Så længe kan du forvente, der går, fra vi modtager din ansøgning, til du får en afgørelse i form af en byggetilladelse eller et afslag:

9 måneder i gennemsnit for følgende tre kategorier:

 • enfamiliehuse, rækkehuse og tofamiliehuse, både nybyggeri og tilbygninger.
 • boligbyggeri i flere etager, herunder altaner.
 • erhvervsbyggeri i flere etager, herunder kontor, restaurant, butik og ændret anvendelse.

Den aktuelle sagsbehandlingstid er opdateret den 2. september 2022.

Vi vil kontakte dig undervejs i forbindelse med behandlingen af din sag.

Hvad kan du selv gøre?

Vi kan først behandle din sag, når vi har alle de oplysninger, vi skal bruge. Det betyder, at jo bedre oplyst din ansøgning er, jo hurtigere kan vi behandle den.

Hvis vi mangler oplysninger i din sag, modtager du et brev, der beskriver de oplysninger, vi mangler. Hvis vi skal indhente oplysninger, eller hvis du indsender oplysninger drypvis, forlænger det sagsbehandlingstiden.

Du kan ikke fremskynde din sag, men du kan sørge for, at din ansøgning indeholder al det materiale, vi skal bruge for at behandle den.

Find ud af, hvad du skal undersøge, inden du søger.

Det kan være en god idé at få hjælp fra en privat byggerådgiver, der kan sikre, at din byggeansøgning indeholder al nødvendig dokumentation for sagsbehandling.

Sådan kan en rådgiver hjælpe dig til en hurtigere og mere smidig sagsbehandling

Hvad er forskellen på sagsbehandlingstiden og servicemål?

Sagsbehandlingstiden er et udtryk for, hvor lang tid det tager, fra byggesagen er modtaget, til sagen er afgjort.

Sagsbehandlingstid er ikke det samme som servicemål. Du kan læse mere om servicemål nederst på denne side.

Læs mere om forløbet i din byggesag, fra du sender din ansøgning, til du får vores afgørelse.

Sagsbehandlingstid og servicemål

Sådan beregner vi sagsbehandlingstiden

Vi beregner sagsbehandlingstiden fra det tidspunkt, hvor vi modtager din ansøgning til det tidspunkt, hvor du modtager en afgørelse (byggetilladelse eller afslag). Med i denne beregning indgår således også den tid, som det tager, hvis vi skal indhente fyldestgørende oplysninger fra dig.

Servicemål

Servicemålene opgøres først fra det tidspunkt, hvor din sag er fuldt oplyst. En sag er fuldt oplyst, når byggeansøgningen indeholder alle de oplysninger og materiale, der er nødvendige for at starte sagsbehandlingen.
 
Når du indsender en byggeansøgning, har vi 21 dage til at gennemføre en screening af din ansøgning for at vurdere, om den er fuldt oplyst og give dig besked, hvis der mangler materiale.

 • Hvis din sag er fuldt oplyst, beregnes sagsbehandlingstiden fra den dato, hvor vi modtog din ansøgning. Sagsbehandlingstiden beregnes også fra den dato, hvor vi modtog din ansøgning, hvis vi ikke når at oplyse dig om manglende materiale inden for de første 21 dage. 
   
 • Hvis din sag ikke er fuldt oplyst, vil du modtage et brev, der beskriver, hvilke oplysninger vi mangler. Sagsbehandlingstiden tæller videre i syv dage efter, at vi har afsendt brevet. Hvis vi ikke har hørt fra dig inden for de syv dage, sættes sagsbehandlingstiden på pause, mens vi venter på materialet fra dig.

Når den indledende screening er gennemført, og vi har modtaget evt. manglende materiale, går sagsbehandlingen i gang. Efterhånden som sagsbehandlingen giver os et større indblik i din konkrete byggesag og den lovgivning, der gælder for netop den, kan det vise sig, at der er behov for yderligere oplysninger. I så fald kontakter vi dig igen.

Servicemål for byggesagsbehandling

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) indgik i december 2015 en aftale om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for bl.a. byggetilladelser. Konkret fastsætter aftalen de nationale servicemål for byggesager, der fremgår nedenfor. Alle servicemål er angivet i kalenderdage.

 1. Simple konstruktioner: 40 dage
 2. Enfamiliehus (bolig): 40 dage
 3. Industri/lagerbygning (erhverv): 50 dage
 4. Etagebyggeri/lejlighed (erhverv): 55 dage
 5. Etagebyggeri/lejlighed (bolig): 60 dage

Servicemålene omfatter den gennemsnitlige sagsbehandlingstid – i antal kalenderdage - opgjort fra, at ansøgningen er fuldt oplyst, til der er truffet afgørelse i sagen, fratrukket ventetid ved indhentning af oplysninger fra ansøger ud over syv dage.

Kontakt

Område for Bygninger

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00

  

OBS. Ovenstående tider gælder kun telefonisk kontakt

Har du brug for personlig vejledning, kan du møde op i Teknik- og miljøforvaltningens Kundecenter, som har andre åbningstider.

 

Find åbningstider for personlig vejledning i Kundecentret