Sagsbehandlingstid på byggesager

Her kan du se den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for byggeansøgninger, og hvad du selv kan gøre for at undgå unødig ventetid.

Forhold der påvirker sagsbehandlingstiden

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for byggeansøgninger i Københavns Kommune varierer i takt med mængden af sager. Byggesagerne bliver behandlet i den rækkefølge, vi modtager dem eller modtager revideret materiale. Du har derfor ikke mulighed for at fremskynde din sag, men du kan sørge for, at din ansøgning indeholder al det materiale, vi skal bruge for at behandle den.

Læs mere om, hvordan du får din byggesag hurtigst muligt igennem, fx med hjælp fra en rådgiver.

Sagsbehandlingstiden afhænger også af, hvor kompliceret byggesagen er. Ved simple ombygninger vil vi i mange tilfælde træffe afgørelse og give en byggetilladelse allerede i forbindelse med screeningen, dvs. inden for de første 3-10 uger. Simple ombygninger er typisk badeværelsessager og sammenlægning af boliger. Til gengæld skal du forvente meget længere sagsbehandlingstid, hvis du søger om at lovliggøre eksisterende forhold.

Det er ikke muligt at forudsige præcist, hvornår en konkret sag bliver afgjort, fordi det også afhænger af kompleksiteten af de ansøgninger, der allerede ligger i bunken, og således skal behandles først.

Aktuelle sagsbehandlingstider

Når du søger om byggetilladelse, skal du kategorisere din byggesag afhængig af, hvad du søger tilladelse til. Kategorierne for byggesager har varierende sagsbehandlingstider.

De aktuelle sagsbehandlingstider for de tre mest almindelige kategorier af sager, er:

  1. Enfamiliehuse: 41 % af sagerne bliver afgjort på under 40 dage, mens 50 % tager over 60 dage. Typiske sager i denne kategori er nybyggeri og tilbygning.
  2. Etagebyggeri – erhverv: 36 % af sagerne bliver afgjort på under 55 dage, mens 46 % tager mere end 80 dage. Typiske sager i denne kategori er indretning af restaurant eller butik eller ændret anvendelse af bygningen, fx indretning af kontorer.
  3. Etagebyggeri – bolig: 64 % af sagerne bliver afgjort på under 60 dage, mens 20 % tager mere end 90 dage. Typiske sager i denne kategori er opsætning af altaner eller ombygning af en lejlighed

Sagsbehandlingstider opgøres efter, hvor længe sagen har været aktiv hos kommunen. Dvs. at sagsbehandlingstiden er fratrukket de dage, hvor kommunen venter på yderligere oplysninger fra ansøger. Læs mere om, hvordan sagsbehandlingstiden beregnes længere nede på denne side.

Når sagsbehandlingen går i gang, vil du blive kontaktet af den sagsbehandler, der har din sag og som kan oplyse om den nærmere proces for din byggesag.

Læs mere om processen for byggesagsbehandling fra ansøgning til afgørelse

Særligt om konstruktionsprojekter

Vi modtager i øjeblikket mange ansøgninger om byggeri, der indeholder konstruktionsprojekter, og det giver desværre længere ventetid end normalt. 
Vi gør, hvad vi kan for at nedbringe ventetiden, fx opdeler vi sagerne i større og mindre konstruktionsprojekter:

  • Mindre projekter så som fx dørhuller, fjernelse af bærende væg, kviste osv., med en sagsbehandlingstid på 70 kalenderdage
  • Større projekter med en sagsbehandlingstid på 195 kalenderdage.

I nogle tilfælde er der mulighed for at forkorte ventetiden i større konstruktionsprojekter ved at indsende en erklæring fra en anerkendt statiker.

Læs mere om konstruktionsprojekter og statikererklæringer i byggesager.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.