Sagsbehandlingstid på din byggesag

Se hvor lang tid det tager at behandle din byggeansøgning, og læs hvad du kan gøre for at undgå unødig ventetid.

Hvad kan du selv gøre for at få din byggesag behandlet hurtigst muligt? 

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for byggeansøgninger varierer i takt med mængden af sager. Vi behandler byggesagerne i den rækkefølge, vi modtager dem eller modtager nyt materiale. Du kan derfor ikke fremskynde din sag, men du kan sørge for, at din ansøgning indeholder al det materiale, vi skal bruge for at behandle den.

Læs mere om, hvordan du får din byggesag hurtigst muligt igennem, fx med hjælp fra en rådgiver.

Hvad påvirker sagsbehandlingstiden?

Hvor længe vi er om at behandle en byggesag, afhænger af tre ting:

 1. Hvor mange og hvor komplicerede sager, vi skal behandle før din sag.
 2. Hvor kompliceret din byggesag er.
 3. Om din ansøgning indeholder alle nødvendige oplysninger og bilag.

Hvis vores indledende screening viser, at der mangler materiale i din byggeansøgning, vil du modtage et brev, der beskriver, hvilke oplysninger vi mangler. Sagsbehandlingen går først i gang, når du har indsendt det materiale, vi skal bruge.

Når vi går i gang med sagsbehandlingen, bliver du kontaktet af den sagsbehandler, der har din sag og som kan oplyse om den nærmere proces for din byggesag.

Læs mere om processen for byggesagsbehandling fra ansøgning til afgørelse

Se de aktuelle sagsbehandlingstider

Når du søger om byggetilladelse, skal du kategorisere din byggesag efter, hvad du søger tilladelse til. Kategorierne har forskellige sagsbehandlingstider. De aktuelle sagsbehandlingstider for de tre mest almindelige kategorier af sager, er:

 1. Enfamiliehuse: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er lige knap 4 måneder. Indenfor 7 måneder har vi afgjort 91 % af sagerne. Typiske sager i denne kategori er nybyggeri og tilbygning.
   
 2. Etagebyggeri – erhverv: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er 5 måneder. Indenfor 7 måneder har vi afgjort 71 % af sagerne. Typiske sager i denne kategori er indretning af restaurant eller butik eller ændret anvendelse af bygningen, fx indretning af kontorer.
   
 3. Etagebyggeri – bolig: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er 3 måneder. Indenfor 7 måneder har vi afgjort 86 % af sagerne. Typiske sager i denne kategori kan være ombygning af lejligheder. 

  Komplekse sager i denne kategori er opsætning af altaner. De sager kræver ofte naboorientering, partshøring, helhedsvurdering, dispensation fra lokalplaner eller lignende, hvilket forlænger sagsbehandlingstiden.

Sagsbehandlingstiden forstås som tiden fra vi modtager ansøgningen, til afgørelsen foreligger. Hvis vi mangler oplysninger i din sag, vil du modtage et brev, der beskriver, de oplysninger vi mangler. Hvis vi ikke har hørt fra dig inden for de syv dage, sættes sagsbehandlingstiden på pause, mens vi venter på materialet fra dig.

Læs hvad du kan gøre, hvis dit byggeri indeholder et konstruktionsprojekt

Sager ansøgt før 1. januar 2020 

Vi opdeler konstruktionsprojekter i 3 kategorier:

 1. Store sager, nybygninger og ombygninger, herunder sager der kræver medvirken af en anerkendt statiker (konsekvensklasse CC3 eller CC3+).
  Disse sager har en sagsbehandlingstid på 70 kalenderdage.
 2. Små sager, tilbygninger og ombygninger, herunder ændringer i lejligheder, f.eks. åbninger i bærende vægge.
  Disse sager har en sagsbehandlingstid på 35 kalenderdage.
 3. Sager der ikke er i høj konsekvensklasse (CC3), kan behandles hurtigere, hvis projektet er kontrolleret af anerkendt statiker, og statikererklæring medfølger.
  Disse sager har en sagsbehandlingstid på 28 kalenderdage.

Vi kan behandle dit konstruktionsprojekt hurtigere med en erklæring fra en anerkendt statiker, men kun hvis du har fået en hovedbyggetilladelse. Du kan sende erklæringen til os via Byg & Miljø. Sager med erklæring fra anerkendt statiker har en sagsbehandlingstid på 28 kalenderdage.  

Læs mere om konstruktionsprojekter og statikererklæringer i byggesager.

Sager ansøgt efter 1. januar 2020

Fra 1. januar 2020 skal der være tilknyttet en certificeret statiker til byggesager, der er omfattet af konstruktionsklasse 2, 3 eller 4. Dog er der en overgangsordning for statikere ind til 1. januar 2021, hvor det er muligt at anvende en anerkendt statiker i stedet for en certificeret statiker. 

Se oversigt over certificerede og anerkendte statikere på Bygningsreglementets hjemmeside. 

Læs mere om brandklasse og konstruktionsklasse i din byggeansøgning.

Kontakt