Sagsbehandlingstid på byggesager

Her kan du se den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for byggeansøgninger, og hvad du selv kan gøre for at undgå unødig ventetid.

Hvor lang tid tager en byggesagsbehandling?

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for byggeansøgninger i Københavns Kommune varierer i takt med mængden af sager. Alle sager bliver behandlet i den rækkefølge, vi modtager dem. Du har derfor ikke mulighed for at fremskynde din sag, men du kan sørge for, at din ansøgning indeholder al det materiale, vi skal bruge for at behandle den. På den måde undgår du, at der går ekstra tid med, at vi skal bede om, og du skal indsende supplerende materiale.

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid

Nedenfor kan du se den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de seneste 12 måneder (1. april 2018 – 31. marts 2019). Da der er tale om gennemsnit, skal du være opmærksom på, at din sag kan tage både længere og kortere tid end det, der er angivet.

1. maj 2018 – 31. april 2019:

 1. Simple konstruktioner 44,4 kalenderdage
 2. Enfamiliehuse 52,9 kalenderdage 
  Som fx nybygning, tilbygning eller ombygning af hus
 3. Industri- og lagerbygninger 86,1 kalenderdage
 4. Etagebyggeri, erhverv 61,6 kalenderdage
 5. Etagebyggeri, bolig 40,9 kalenderdage
  Som fx at nedrive en bærende væg eller lave nyt badeværelse

Særligt om konstruktionsprojekter

Vi modtager i øjeblikket mange ansøgninger om byggeri, der indeholder konstruktionsprojekter, og det giver desværre længere ventetid end normalt. 
Vi gør, hvad vi kan for at nedbringe ventetiden, fx opdeler vi sagerne i større og mindre konstruktionsprojekter:

 • Mindre projekter så som fx dørhuller, fjernelse af bærende væg, kviste osv., med en sagsbehandlingstid på op til 70 kalenderdage
 • Større projekter med en sagsbehandlingstid på op til 195 kalenderdage.

I nogle tilfælde er der mulighed for at forkorte ventetiden i større konstruktionsprojekter ved at indsende en erklæring fra en anerkendt statiker.

Læs mere om statikererklæringer i byggesager

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.